Jak uzyskać patronat ?

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej określił zasady przyznawania patronatów przez PTChO. Stosowane regulacje zawiera poniższa uchwała. W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Towarzystwa.

UCHWAŁA Nr 10

Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznejz siedzibą w Warszawie w przedmiocie zasad udzielania patronatu przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.z dnia 14.01.2011 roku

Działając na podstawie § 22 pkt 9) Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie, Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej postanawia, co następuje.

1. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej udziela patronatu wyłącznie imprezom o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Udzielenie patronatu imprezom lokalnym musi być uzasadnione szczególnymi potrzebami.

2. PTChO udziela patronatu wyłącznie wydarzeniom o charakterze naukowym lub naukowo-szkoleniowym.

3. PTChO udziela patronatu wydarzeniom, w których jedną z poruszanych tematyk jest chirurgia onkologiczna (sesja, poszczególne wykłady) oraz jeśli w gronie wykładowców są chirurdzy – członkowie PTChO.

4. Patronatu udziela Zarząd Towarzystwa po uprzednim zapoznaniu się z programem imprezy, zasadami jej finansowania oraz wnioskiem złożonym przez organizatora imprezy (odbiorcy patronatu);

5. Udzielenie Patronatu nie wiąże się ze sponsorowaniem imprezy przez Towarzystwo.

6. Warunkiem udzielenia patronatu jest zaproszenie na imprezę członków PTChO reprezentujących najwyższe organy Towarzystwa.

7. Przyjęcie patronatu nie gwarantuje obecności Prezesa Towarzystwa na imprezie.

8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi Zarządu PTChO.

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Close Menu
×
×

Koszyk

X