prof. Dawid Murawa pokieruje Klinicznym Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Zielonej Górze

Dr hab. Dawid Murawa, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 18 lutego będzie szefem Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. - Postawię na rozwój onkologii zabiegowej i niezabiegowej, wykonywanie procedur onkologicznych, których do tej pory w szpitalu nie wykonywano, a także na zatrzymanie migracji Lubuszan - przyznał prof. Murawa.

- Chcę, aby mieszkańcy województwa lubuskiego nie wyjeżdżali leczyć się w innych województwach, tylko wybierali Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze - zapowiedział prof. Dawid Murawa. I dodał, że jedną z procedur dostępnych niedługo w jego placówce będzie rutynowa rekonstrukcja piersi po mastektomii.

Prof. Murawa wcześniej pracował, między innymi, w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, a ostatnio kierował oddziałem chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Od maja 2018 roku jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Murawa to także konsultant województwa lubuskiego z zakresu chirurgii onkologicznej, konsultant naukowy szpitali w Pleszewie oraz Środzie Śląskiej, a także współzałożycielem Europejskiego Konsorcjum do spraw Leczenia Raka Piersi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Profesor jest specjalistą chirurgii ogólnej oraz onkologicznej i specjalizuje się w oszczędzającym chirurgicznym leczeniu raka piersi, co było tematem jego rozprawy habilitacyjnej.

 

ARTYKUŁ

Czytaj dalej

KIM JEST CHIRURG ONKOLOG?

Nie wyobrażam sobie chirurga zajmującego się leczeniem choroby nowotworowej bez głębokiej znajomości zasad leczenia skojarzonego, podstaw radioterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie, a tego właśnie nauczamy w czasie wieloletniego szkolenia w chirurgii onkologicznej.

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/kim-jest-chirurg-onkolog/

Czytaj dalej

Diagnoza: Nowotwór. Współczesna onkologia.

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się dodatek przygotowany przez wydawnictwo Warsaw Press, który zainaugurował kampanię pt. "Diagnoza: Nowotwór. Współczesna onkologia”. PTChO jest partnerem kampanii. Zachęcam do odwiedzenia strony, na której zamieszczone wszystkie artykuły opublikowane  w dodatku: http://onkologia.warsawpress.com/.

Poniżej przesyłam wybrane artykuły: 

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA PŁUCA

 Rak płuca to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych. Niestety, wykrywany jest przeważnie zbyt późno, w IV stadium choroby wykluczając tym samym operację. Nadzieją dla chorych są nowoczesne metody leczenia takie jak immunoterapia i terapie celowane.

 Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Zastępca ds. Nauki Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Kierownik Zakładu Genetyki Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc w Warszawie

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/leczenie-zaawansowanego-raka-pluca/

 POLSCY PACJENCI POTRZEBUJĄ KOMPLEKSOWEJ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

 Coraz więcej Polaków zapada na choroby nowotworowe, co oznacza iż skuteczna opieka nad pacjentami jest wyzwaniem nie tylko medycznym, ale też społecznym, ekonomicznym i systemowym. Doświadczenia europejskie i światowe potwierdzają, że wczesna profilaktyka i diagnostyka oraz koordynacja i kompleksowość leczenia są kluczem do poprawy efektów zdrowotnych, tzn. zwiększenia odsetka wyleczeń, wzrostu wskaźnika przeżyć 5-letnich oraz znaczącej poprawy jakości życia chorych.

 Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/polscy-pacjenci-potrzebuja-kompleksowej-opieki-onkologicznej/

KIM JEST CHIRURG ONKOLOG?

 Nie wyobrażam sobie chirurga zajmującego się leczeniem choroby nowotworowej bez głębokiej znajomości zasad leczenia skojarzonego, podstaw radioterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie, a tego właśnie nauczamy w czasie wieloletniego szkolenia w chirurgii onkologicznej.

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/kim-jest-chirurg-onkolog/

 ONKOLOGICZNE TSUNAMI

 Obecnie w Polsce żyje około miliona osób, u których w ciągu ostatnich 15 lat wykryto nowotwór. Każdego roku liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta o kolejne kilka tysięcy. Nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów w naszym społeczeństwie, jednak epidemiolodzy prognozują, że w kolejnych latach nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań i tym samym staną się one pierwszą przyczyną zgonów. Bardzo ważne jest, aby polski system opieki onkologicznej był na to przygotowany.

 dr hab. Adam Maciejczyk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/onkologiczne-tsunami/

 OPIEKA ONKOLOGICZNA W POLSCE

 Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Zdrowia jest zmiana modelu opieki onkologicznej w Polsce. Jesteśmy na etapie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Pierwsi pacjenci skorzystali już ze wspólnej dla obu realizujących pilotaż województw infolinii i zostali umówieni na wizyty.

 Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/opieka-onkologiczna-w-polsce/

 

Czytaj dalej

VII Zimowe Forum Onkologiczne podsumowanie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w imieniu prof. Andrzeja Stelmacha i swoim chcę Wam serdecznie podziękować za obecność w Zakopanem - cieszy nas systematyczny rozwój tego spotkania, którego tradycja sięga wielu lat wstecz. W tym roku 140 uczestników, nowa większa sala, a do tego nikt nie został przyłapany w krawacie !.

Wkrótce przekażemy datę przyszłorocznego spotkania, na które już wstępnie  zapraszamy – a  planowane jest na  18 i 19 stycznia 2020 roku.

Materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców i zdjęcia z forum będą dostępne po zalogowaniu się w zakładce  Archiwum Konferencji.

prof. nadzw. dr hab. n. med.
Wojciech M. Wysocki

Czytaj dalej

Powołanie Sekcji Nowotworów Otrzewnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 01.02.2019  została powołana Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO). Prof. T.Jastrzębski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Sekcji. Sekcja Nowotworów Otrzewnej będzie m.in. inicjowała prace dotyczące diagnostyki i leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, zrzeszając nie tylko chirurgów ogólnych i onkologicznych ale także specjalistów innych dyscyplin medycznych, jak ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy, biotechnolodzy i inni. W ramach prac Sekcji powstanie Krajowy Rejestr zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), który pozwoli na analizę merytoryczną wyników leczenia oraz będzie bazą do projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań klinicznych. Celem Sekcji jest także współpraca międzynarodowa w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej. Sekcja, w ramach działalności PTChO, organizować będzie konferencje naukowe oraz szkolenia praktyczne dla chirurgów i ginekologów w zakresie zabiegów cytoredukcyjnych, w powstałych, z inicjatywy Sekcji, ośrodkach referencyjnych. prof. nadzw. dr hab med Tomasz Jastrzębski Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj dalej

Składki członkowskie PTChO i ESSO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę wszystkich Członków naszego Towarzystwa, aby do końca lutego opłacić składkę bieżącą, za 2019 rok. Przypominam, że:

  • składka roczna członkowska PTCHO wynosi 150 zł,
  • składka łączna PTCHO + ESSO wynosi 400 zł.

Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w sekretariacie PTChO, który pozostaje do Państwa dyspozycji - zarówno mailowo jak i telefonicznie. 

Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.

Opłacone w terminie członkostwo w PTChO uprawnia do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology oraz do znacznej zniżki opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO i wielu innych wydarzeniach naukowych.

Zwracam się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze nie opłacili składek za 2018 rok i za wcześniejsze lata, aby zaległości uregulować do końca lutego b.r. Przypominam, że zgodnie z §13 Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej niepłacenie składek wiąże się ze skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

Z pozdrowieniami

prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Wysocki

wojciech.wysocki@ptcho.pl

Prezes PTChO w kadencji 2018-2020

Czytaj dalej

Kurs: “Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii onkologicznej”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,informujemy, iż kurs podstawowy dla osób specjalizujących się w dziedzinie chirurgii onkologicznej"Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii onkologicznej" odbędzie się w dniach 15.05.2019 - 16.05.2019 w  Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.Godziny: w dniu 15.05.2015r., w godz.  14.00-19.00, a w dniu 16.05.2019r., w godz. 8.00-13.00. Nr kursu: 05-737/3-01-001-2019 link do rejestracji :

 

Link do rejestracji

Zarząd PTChO

Czytaj dalej

V Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii

Koleżanki i Koledzy!

Już po raz piąty mam zaszczyt serdecznie zaprosić na Sympozjum "Terapia żywieniowa w onkologii", które odbędzie się 8.02.2019 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy..

W tym roku poruszymy kilka tematów związanych z leczeniem żywieniowym chorych onkologicznych. Podczas sesji jest przewidziany czas na dyskusje, a naszym celem jest opublikowanie wniosków, jakie zostaną sformułowane w ich wyniku. Spotkanie będzie miało jak dotychczas interaktywny charakter, publiczność będzie miała możliwość głosowania elektronicznego.

Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy!

dr n. med. Michał Jankowski

Strona Sympozjum

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

X