Kurs Diagnostyki Inwazyjnej Gruczołu Piersiowego – informacja dla uczestników

Szanowni Państwo!

Już w najbliższą środę rozpoczynamy pierwsze wydarzenie towarzyszące konferencji „IV Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyką”, jakim są warsztaty z biopsji próżniowej piersi.

Poniżej zamieszczam kilka informacji organizacyjnych:

Miejsce warsztatów:

  •       Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26,  Zielona Góra

Część wykładowa:

  • Sala Wykładowa Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych, Szpital

Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Część praktyczna:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Catering:

  • Sala Wykładowa Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych, Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Kierownik warsztatów: Prof. Dawid Murawa

Osoba do kontaktu: Dr Mateusz Wichtowski: mail mawichto@gmail.com, tel: 791399300

Program kursu

Do zobaczenia w Zielonej Górze!

W imieniu komitetu organizacyjnego

dr n. med Mateusz Wichtowski

Czytaj dalej

Spółka cywilna/jawna – czy to najlepsza forma
prowadzenia wspólnej działalności przez lekarzy?

Kontynuując rozważania kwestii odpowiedzialności cywilnej lekarza, nie można pominąć problematyki formy prawnej prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej i jej wpływu na ewentualną modyfikację odpowiedzialności cywilnej.

                W praktyce obrotu stosunkowo często spotykaną formą wspólnej praktyki lekarskiej przez kliku lekarzy jest zawieranie umowy spółki cywilnej/jawnej. Niewątpliwie popularność tych spółek wynika z prostoty formalnej i niewielkich kosztów prowadzenia np. odformalizowana księgowość.

Pamiętać jednak należy, iż zawierając umowę spółki cywilnej/jawnej kreujemy jednocześnie stan prawny, w którym wszyscy wspólnicy spółki cywilnej/jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez limitów.

Oznacza to, że ich odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do określonej wysokości kapitału, czy też wniesionego wkładu, ale odpowiadają całym (również prywatnym) majątkiem. Nie ma także znaczenia, w jaki sposób powstało zobowiązanie i w wyniku działania którego ze wspólników.

Wszyscy ponoszą odpowiedzialność wspólnie.  Zatem w przypadku odpowiedzialności cywilnej/jawnej  za ewentualny błąd medyczny popełniony przez jednego z lekarzy – wspólników spółki cywilnej/jawnej, odpowiedzialność majątkową będą także ponosić pozostali wspólnicy.

Zwrócić należy uwagę na kolejne niebezpieczeństwo: każdy z lekarzy jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za błędy medyczne (swoje błędy medyczne, a nie także wspólnika lekarza), zatem w przypadku spółki cywilnej/jawnej może dojść do sytuacji, w której pociągnięty zostanie do odpowiedzialności przez Pacjenta także lekarz, który po pierwsze: nie leczył Pacjenta i po drugie: nie ma ubezpieczenia w tym zakresie od odpowiedzialności cywilnej – zatem będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za (nie swój) ewentualny błąd, a ubezpieczyciel tego ewentualnego roszczenia nie pokryje.

                W tym kontekście warto wspomnieć o uregulowaniach związanych ze spółką partnerską. Spółka uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych.  Ekonomiczną genezą spółki partnerskiej jest dążenie do ograniczenia ryzyka podmiotów wykonujących wolne zawody, w tym m.in lekarzy.  Spółka partnerska pozwala na wykluczenie ryzyka osobistej odpowiedzialności za błędy innych wspólników i podległych im osób przy jednoczesnym zachowaniu zasady osobistej odpowiedzialności za błędy popełnione osobiście oraz błędy osób podległych kierownictwu danego wspólnika.

Zasadą jest bowiem, że partner (wspólnik spółki partnerskiej) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce; ponadto  partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki .

                Wydaje się zatem, iż spółka partnerska w sposób optymalny spełnia wymagania prowadzenia wspólnej praktyki lekarskiej przez kilku lekarzy, z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności osobistej, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty w prowadzeniu - typowej dla spółki cywilnej/jawnej.

Hanna Rubaszewska LL.M.

adwokat (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.)

Czytaj dalej

Nowe artykuły i problemy zawodowo-prawne
na Forum Komisji ds. Zawodowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w ramach prac Komisji ds. Socjalno -Zawodowych uruchamiamy nową inicjatywę w formie Forum , które zajmować się będzie naszymi problemami zawodowymi i prawnymi, w tym dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej. Forum jest interaktywne i umożliwia wymianę poglądów  w sposób bieżący , zadawanie pytań autorom poszczególnych artykułów i publikacji. Zachęcamy do aktywnego udziału, korzystania i zajmowania głosu przez członków naszego Stowarzyszenia w ramach poruszanych i mamy nadzieję ciekawych tematów. Prosimy również o sugestie dotyczące ewentualnych i oczekiwanych przez Państwo problemów, które chcielibyście poruszać w ramach Forum. Forum zostanie uruchomione dzięki współpracy z Panią mecenas Hanną Rubaszewską , która pro bono zgodziła się na naszą współpracę i która pełni już funkcję Inspektora Danych Osobowych na rzecz PTChO. Pani mec. Hanna Rubaszewska jest partnerem w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k. z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego, praw pacjenta; doradza z zakresu ochrony danych osobowych m.in. wprowadzała RODO w placówkach medycznych (szpitalach), jak również w podmiotach sektora prywatnego. Dodatkowo posiada wieloletnią praktykę dotyczącą procesów cywilnych oraz karnych na gruncie problematyki prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Hanna Rubaszewska uczestniczy również w konferencjach medycznych, w tym prowadziła sesje prawne dot. błędów medycznych, zgód na zabiegi medyczne oraz ochrony danych osobowych m.in. w ramach XXXV i XXXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie i Warszawie, oraz II i III Konferencji „Rak Piersi. Onkologia i Plastyka” w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. We wrześniu 2018r. została odznaczona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu srebrnym medalem „Labor omnia vincit” za działalność pro bono. Dodatkowo prowadzi wykłady m.in. z zakresu ochrony prawnej danych osobowych oraz z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hanna Rubaszewska, LL.M. adwokat tel. +48 608 61 77 15 e-mail: hanna.rubaszewska@bsjp.pl

Zapraszamy do lektury pierwszych artykułów  : 

Przewodniczący  Komisji ds. Socjalno-Zawodowych Jacek Kargul

Czytaj dalej

Znamy już szczegółowy program IV KONFERENCJI RAK PIERSI
ONKOLOGIA I PLASTYKA, 20-21.09.2019 r., Poznań.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem  szczegółowym IV KONFERENCJI RAK PIERSI - ONKOLOGIA I PLASTYKA, która odbędzie się 20-21.09.2019 r. w Poznaniu.

Przewodniczącym komitetu naukowego jak co roku będzie dr hab. Dawid Murawa, prof. WSZUiE.

Konferencja Rak piersi Onkologia i Plastyka ma być po raz kolejny platformą współpracy pomiędzy Chirurgiem onkologiem, Chirurgiem plastykiem, Onkologiem klinicznym i Radioterapeutą. Poprzednie edycje tego wydarzenia okazały się dużym sukcesem merytorycznym. Towarzyszyły im pełna sala i wiele dyskusji nie tylko medycznych, ale też prawnych.

dr hab. Dawid Murawa

Biuro Obsługi Klienta:

e-mail: szkolenia@termedia.pl

tel./faks: +48 61 656 22 00

www.termedia.pl

Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną
w latach 2018 – 2019.

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2018 roku do końca czerwca 2019 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skina Cancer Conference w Warszawie w dniu 19 października br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej

Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Szanowne Kleżanki i Koledzy !

W czasie zakończonego niedawno Zjazdu PTChO tytułem "Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej" wyróżniono czterech naszych znakomitych Kolegów, którzy przez minione lata wiele energii, zapału i wysiłku włożyli w pracę na rzecz naszej społeczności - są to:

  • dr med. Włodzimierz Markiewicz z Białegostoku
  • dr med. Józef Forgacz z Wrocławia
  • prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski z Gdańska
  • prof. dr hab. Piotr Rutkowski z Warszawy

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Zarząd PTChO

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

Newsletter

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji w