• +48 12 423 10 76
 • +48 576 177 077
EnglishGermanPolishRussianSpanish

Konkurs na pracę naukową “Nowotwory złośliwe skóry”
rozstrzygnięty

Warszawa, 03 sierpnia 2018 Dziękujemy  wszystkim uczestnikom konkursu za  przesłanie prac naukowych nt "Nowotwory złośliwe skóry". Członkowie Komisji oceniającej  wybrali  trzy najlepsze prace, których autorzy, zgodnie z warunkami Konkursu, zostaną nagrodzeni wyjazdem na kongres EADO 2018. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi są:

 • dr n. med. Magdalena Ciążyńska, której praca zajęła I miejsce 
 • lek. Maciej Kaczorowski i dr n. med. Piotr Donizy, których prace zajęły ex aequo II miejsce.
Skład komisji oceniającej prace : PROF. DR HAB. MED. PIOTR RUTKOWSKI Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa. PŁK DR HAB. N. MED. WITOLD OWCZAREK, PROF. NADZW. Kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa. DR HAB. N. MED. IWONA ŁUGOWSKA Kierownik Centrum Naukowo-Przemysłowego Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa. DR HAB. N. MED. WOJCIECH WYSOCKI Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kraków.

Czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020

4.07.2018 odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020.

Podczas zebrania wystąpił na zaproszenie Prezesa PTChO Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. A. Maciejczyk. Omówiono m.in. kwestię współpracy obu Towarzystw.
Poruszono także m. in. sprawy związane z organizacją przyszłorocznego jubileuszowego XXV Zjazdu PTChO w Warszawie, organizacją pracy Zarządu, planowanym zakresem działań Komisji ds. Socjalno - Zawodowych.
Uchwałą Zarządu zamknięto sekcję GONG, przed planowanym powołaniem sekcji onkogeriatrycznej, której założenia przedstawił zaproszony dr hab. Jakub Kenig.
Szczególną uwagę i dyskusję poświęcono wyborze jednostki organizującej nadchodzące zjazdy Towarzystwa.
Podczas zebrania powołano 2 zespoły tematyczne:

 • związanego z uporządkowaniem systemu nagród (A. Jeziorski, M. Jankowski, A. Kurylcio, W. Zegarski, A. Rutkowski - przewodniczący)
 • oraz związanego z powołaniem Fundacji PTChO (J. Kargul, J. Kładny, Z. Nowecki, M. Jankowski - przewodniczący), ten ostatni celem realizacji uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu podczas Zjazdu w Szczecinie.

Prof. A. Rutkowski poinformował, że jest już aktywna aplikacja w zakresie kolejnego badania wieloośrodkowego Towarzystwa: PSSO02.

Procedowano kolejne punkty zebrania zgodnie z planowanym porządkiem spotkania i wyznaczono kolejny termin zebrania Zarządu , które planowane jest na 25.10.2018.

Program spotkania Zarządu Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Czytaj dalej

II Konsensus PTCHO „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi”.

Pierwszy Komunikat

               Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2018 roku w Poznaniu (w przeddzień III Konferencji Raka Piersi – Onkologia i Plastyka) odbędzie się II Konsensus PTCHO „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi”.

Bardzo zapraszam wszystkich członków Sekcji Raka Piersi oraz osoby zainteresowane.

Bardzo proszę o zarezerwowanie terminu i wzięcie udziału w spotkaniu.

Materiały informacyjne o spotkaniu oraz propozycje zmian w Konsensusie zostaną przesłane do Państwa w ciągu najbliższych dni.

Życząc miłego odpoczynku wakacyjnego,

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

Czytaj dalej

Letnie Forum Onkologiczne

W imieniu prof. Zorana Stojčeva zapraszamy na Letnie Forum Onkologiczne, które jest kontynuacją Usteckich Dni Onkologicznych.
Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum będą nowotwory głowy i szyi, oraz zastosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu chorych na nowotwór. 
Chirurgia w leczeniu nowotworów głowy i szyi nadal stanowi wiodącą rolę, mimo postępów w radioterapii i leczeniu systemowym. Wiele danych wskazuje na to, że rola chirurgii w skojarzeniu z innymi metodami będzie się nadal umacniać. Zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wyraźnie wzrasta w Polsce i na świecie. Dlatego w tym roku temat główny łączy kilka specjalności, a zaproszeni wykładowcy poruszą najważniejsze problemy w skojarzonym leczeniu. Z kolei metody małoinwazyjne stwarzają niepowtarzalną i możliwą do zaproponowania alternatywnych technik, a zakres leczenia technikami małoinwazyjnymi chorych na nowotwór jest coraz szerszy - zachęca do udziału w wydarzeniu dr hab. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.

Wykład inauguracyjny pt: "Jak współcześnie leczymy mięsaki zaotrzewnowe" będzie dedykowany prof. Andrzejowi Kułakowskiemu. Wygłosi go prof. Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

UWAGA: Do 1 września obowiązuje promocyjna opłata - 450 zł.

Program

 

 

Rejestracja

 

Bądź z nami w kontakcie:

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

Czytaj dalej

38 Kongres ESSO w Budapeszcie

W imieniu PTChO zachęcamy koleżanki i kolegów -  polskich chirurgów onkologów do wybrania się do Budapesztu na kolejny kongres ESSO, który odbędzie się w dniach 10-12 października 2018r. Jednocześnie przypominamy, że PTChO oferuje - jako opcję - łączone członkostwo w PTChO i ESSO. Szczegóły na stronie Towarzystwa. Strona Kongresu

Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną
w latach 2016 – 2018.

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2016- 2018 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2016 roku do końca czerwca 2018 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Nowości w Leczeniu Czerniaka w Warszawie w dniu 26 października br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków                                                                                                                                                                                        Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa                                                                                                            Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej                                                                                                                                                                                                                  tel. +48 22 6439375, fax.+48 22 6439791, tel.kom. +48 501153384.

Czytaj dalej

USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna
gruc­zołu piersiowego.

W ramach aktywności związanych z organizacją XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie odbył się kurs: USG piersi i warsztaty praktyczne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego. Kurs odbywał sie w dniach 16-17.05.2018r. i został zorganizowany przez

KLCH

 

 

Kolegium Lekarzy Chirurgów, we współpracy z firmami :

Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.

Zgodnie z uzyskaną zgodą od wykładowców kursu, publikujemy wykłady w formie prezentacji:

 1. Metodologia badania USG gruczołu piersiowego - dr Krzysztof Koziełek;
 2. Kontrola USG po negatywnym wyniku biopsji zmiany w gruczole piersiowym- dr Krzysztof Koziełek;
 3. Postępowanie w yniku B3- dr Krzysztof Koziełek;
 4. Biopsja piersi pod kontrolą USG okiem praktyka- dr Krzysztof Koziełek;
 5. Trudności diagnostyczne zmian niepalpacyjnych piersi-prof. Grażyna Wilk;
 6. Biopsja otwarta rutyna czy ostateczność - dr hab.n.med.Dawid Murawa;

 

 

 

Czytaj dalej

XXIV Zjazd i XXXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – reminiscencje.

        W dniach 17-19 maja 2018 roku w hali Netto Arena w Szczecinie odbyły się: XXXV Konferencja i XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

       Pracami Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego kierował prof. Józef Kładny - prezes PTChO kadencji 2016-2018. Zjazd i Konferencja odbyły się pod Patronem Honorowym prezydenta miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka  oraz  J.M. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusława Machalińskiego. W zjeździe wzięło udział ok 600 lekarzy, na co dzień zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory, wprawdzie w znakomitej większości chirurgów onkologów, ale też wysłuchaliśmy wykładów naszych przyjaciół zajmujących się chemioterapią, radioterapią oraz specjalistów diagnostów w tym radiologów. Ponadto uczestniczkami były  Panie pielęgniarki  sprawujący opiekę nad chorymi ze stomią oraz Amazonki z grupą specjalistów lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów, ściśle na co dzień współpracujący z tą grupą pacjentów . Ponadto ok. 120 osób reprezentowało firmy medyczne aktywnie zaangażowane  w organizację Naszego Zjazdu, a firmą koordynującą organizację tego wydarzenia  od strony technicznej była Via Medica.

       W przeddzień zjazdu w dniu 16 maja b.r.  rozpoczęły się szkolenia w ramach dwóch kursów. Kurs tradycyjnie od lat organizowany przez  PTChO , a dedykowany dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii onkologicznej, oraz  kurs „USG piersi” i warsztaty praktyczne „Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego”. Oba kursy odbyły się w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SPSK1 i  cieszyły się dużym powodzeniem.

      Po zakończeniu kursów w dniu 17 maja b.r.,  tuż przed rozpoczęciem się XXXV Konferencji PTChO w hali Netto Arena odbył się wykład Special Lecture wybitnego specjalisty w zakresie leczenia nowotworów przełyku prof. Jana van Lanschota z Rotterdamu, sesję poprowadzili prof. Wojciech Polkowski z Lublina, prof. Tomasz Grodzki i prof. Józef Kładny ze Szczecina.

     Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej pielęgnuje tradycję organizacji konferencji , stanowiącej swego rodzaju wstęp do głównych obrad zjazdu.  Po raz pierwszy taką konferencję zorganizowała przed  35 laty Sekcja Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, która po 10 latach przekształciła się w Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Głównym  tematem obrad XXXV Konferencji w Szczecinie był Breast Cancer Unit. Temat niezwykle aktualny z uwagi na tworzące się obecnie tego rodzaju jednostki w Polsce,  mające wzorem krajów zachodnich zapewnić  chorym na raka piersi- najwyższej jakości diagnostykę i leczenia w zespołach wielodyscyplinarnych.

    W trakcie sesji prowadzonej przez prof. Dawida Murawę, prof. Agnieszkę Kołacińską i dr Małgorzatę Talerczyk wysłuchano 6 wykładów co w połączeniu z dyskusją pozwoliło wymienić poglądy i doświadczenia dotyczące organizacji tych jednostek na terenie Polski. Natomiast  świetnym uzupełnieniem był wykład Kolegi Marka Budnera  z Niemiec, który w swoim wystąpieniu przedstawił, jak  organizacja tego rodzaju jednostek wygląda za zachodnią granicą.

    Po zakończeniu XXXV Konferencji PTChO , o godzinie 18-tej w Filharmonii Szczecińskiej odbyła się Inauguracja XXIV Zjazdu PTChO, którą otworzył prezes prof. Józef Kładny wygłaszając okolicznościowe słowa powitania.            W trakcie Inauguracji życzenia owocnych obrad i niezapomnianych wrażeń z pobytu w Szczecinie do zgromadzonych skierowali również Patroni Honorowi XXIV Zjazdu PTChO – prezydent miasta Szczecina Pan Piotr Krzystek oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński.

    Szczególnym akcentem tej części Inauguracji  była chwila wspomnień poświęcona obecnemu na sali prof. Andrzejowi Kułakowskiemu,  twórcy w 1983 roku Sekcji Chirurgów Onkologów  przy Towarzystwie Chirurgów Polskich, która  następnie w 1995 dzięki Jego staraniom roku przekształciła się w Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Prof. Andrzej Kułakowski w kilku słowach opowiedział o swoich związkach ze Szczecinem poczynając od wczesnych lat powojennych,  wspomniał również o dwóch zjazdach PTChO jakie odbyły się w województwie zachodniopomorskim. W roku 1986 w Szczecinie zjazd zorganizował doc. Marian Borowski i w roku 2011 zjazd zorganizował  prof. Józef Kładny   w Międzyzdrojach. Na zakończenie Organizatorzy wręczyli prof. Andrzejowi Kułakowskiemu kwiaty i upominek podkreślający rolę Założyciela PTChO,  a zebrani zaśpiewali Profesorowi tradycyjne  100 lat .

    Kolejnym punktem programu było  wręczenie nagród  za najlepsze plakaty i wygłoszone prace ustne, przedstawiane na XXIII Zjeździe PTChO w Łodzi w 2017 roku.

     Następnie  prof. Piotr Rutkowski i prof. Wojciech Wysocki jako przedstawiciele Kapituły Medalu  „  Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” wręczyli to wyróżnienie. Medale otrzymali : prof.  Piotr Richter (Kraków), dr Rałał Uciński (Szczecin) i prof. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa).

    Po wręczeniu medali przystąpiono do   wręczenia tytułów Członka Honorowego PTChO.  Tytuł ten w 2018 roku przyznano:    prof. Annie Nasierowskiej- Guttmejer- wnioskodawcą był prof. Wojciech Zegarski oraz prof.  Janowi Lubińskiemu- wnioskodawcą był prof. Józef Kładny.

   Prezes prof. Józef Kładny poinformował zebranych, iż prof. Anna Nasierowska- Guttmejer, nie może uczestniczyć  w tej uroczystości ze względów zdrowotnych i w tej sytuacji wyróżnienie to zostanie wręczone na Jubileuszowym XXV zjeździe PTChO w Warszawie.

    Prezes i Sekretarz  PTChO prof. Józef Kładny i prof. Sławomir Mrowiec wręczyli prof. Janowi Lubińskiemu, Dyplom Członka Honorowego PTChO oraz  tradycyjną złotą odznaką naszego Stowarzyszenia.

     Następnie przystąpiono do Sesji Inauguracyjnej, którą poprowadził prof. Wojciech Polkowski i prof. Józef Kładny. Wykładowcami byli prof. Wojciech Zegarski, który wygłosił wykład: „ Chirurgia moją pasją”, oraz prof. Jan Lubiński który wygłosił wykład: „ Leczenie dziedzicznego raka piersi”.

     Występ młodych nastoletnich artystów z Domu Kultury w Goleniowie – tworzących zespół Wood and Brass Band zakończył oficjalną część Inauguracji i prowadzący zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek do foyer.

   W dniach  18 i 19 maja 2018r w hali Netto Arena  w Szczecinie, realizowano urozmaicony program XXIV Zjazdu PTChO. Odbyło, się 20 sesji których tematyka dotyczyła nowotworów piersi, przełyku, jelita grubego, trzustki , zaawansowanych nowotworów zlokalizowanych w miednicy, mięsaków tkanek miękkich i kości, czerniaka. Tradycyjnie odbyły się sesje prac oryginalnych i plakatowa. Omawiano aspekty prawne związane  z wykonywaniem zawodu chirurga, jak też działania w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów w onkologii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje zorganizowane dla pielęgniarek opiekujących się pacjentami ze stomią i sesje dla Amazonek. W niniejszym opracowaniu z uwagi na ograniczenia redakcyjne niemożliwe jest nawet skrótowe przedstawienie tak urozmaiconego programu, stąd też zachęcam do odwiedzania nowej strony internetowej PTChO, którą uruchomiliśmy przed zjazdem m.in. z zamiarem publikowania wszystkich prezentacji wygłaszanych podczas XXIV Zjazdu PTChO. Pod adresem www.ptcho.pl będziecie Państwo mogli już wkrótce wysłuchać i obejrzeć wykładowców i ich prezentacje, co jest zupełnie nowym rozwiązaniem w PTChO. W moim przekonaniu ten nowoczesny sposób rozpowszechniania i krzewienia wiedzy stanie się regułą w odniesieniu do wszystkich konferencji i zjazdów organizowanych przez nasze środowisko.

Prof. Józef Kładny

Prezes PTChO kadencji 2016-2018.

Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego XXIV Zjazdu  i XXXV  Konferencji PTChO w Szczecinie, które odbyły się w dniach 17-19 maja 2018r.

     

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

X