Ostatnie posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020r.

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra 23.05.2020r.

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, iż ten trudny okres pandemii nie wpływa negatywnie na Wasze nastroje. Mam też nadzieję, że jesteście w stanie realizować procedury chirurgiczne u chorych nowotworowych zgodnie z obowiązującymi standardami. Jeszcze raz na marginesie zachęcam do udziału w badaniu CovidSurg Cancer, które całościowo i regionalnie pokaże jakie zmiany na niekorzyść zaszły w chirurgii onkologicznej w okresie pandemii na terenie krajów Europy i reszty świata.

W dniu 15 maja br. w Warszawie odbył się ostatni Zarząd PTCHO kadencji 2018-2020. Jednym z głównych punktów obrad była kwestia sposobu Zarządzania Towarzystwem do czasu Walnego Zgromadzenia członków, które planowane jest w trakcie Zjazdu w Krakowie we wrześniu br. Po zasięgnięciu opinii prawników i wielogodzinnej dyskusji Zarząd zdecydował    i przegłosował wybór pełnomocnika PTCHO w mojej osobie do czasu Walnego Zgromadzenia członków.

Wraz z wygaśnięciem mandatu członków Zarządu w dniu 18 maja oficjalnie objąłem tą zaszczytną, ale trudną funkcję. Nie ukrywam, iż spada na moje barki bardzo duża odpowiedzialność za ciągłość prowadzenia Towarzystwa w tym trudnym okresie pandemii. Niemniej taka forma zarządzania Stowarzyszeniem jest zgodna z obowiązującą literą prawa. Nie powinno się przekraczać prawa z uwagi na jakąkolwiek trudną sytuację. Jest to mimo wszystko dobry dogmat szeroko pojętej Wspólnoty Państw Europejskich. Zaistniała sytuacja wskazała Nam również na braki prawne w Statucie Towarzystwa; braki które uwidoczniły się w tak niespodziewanym zdarzeniu jak Covid. Dlatego też podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia PTCHO przedstawię Państwu do głosowania propozycję zmian w Statucie, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów i sporów prawnych w przyszłości, gdyby kiedykolwiek zaistniała taka globalna, nieprzewidywalna sytuacja z jaką borykamy się obecnie.

Bardzo dziękuję za współpracę Wszystkim członkom Zarządu minionej kadencji, a szczególnie prof. Wojciechowi Wysockiemu, który jako Prezes działał intensywnie do ostatniego dnia pracy Zarządu i pomógł mi w realizacji dobrego, zgodnego z przepisami prawnymi planu dalszej działalności Towarzystwa.

Szanowni Państwo na bieżąco będę starał się w najbliższym czasie informować Państwa o działaniach które dotyczą Towarzystwa.

W razie problemów i pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: 505488585 , dmurawa@gmail.com.

 Z poważaniem

Dr hab. med. Dawid Murawa

Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Elekt

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Hotel Metropolo Golden Tulip , Orzechowa 11, 30-422 Kraków

11 września 2020 roku; I termin: godz. 17.45; II termin: godz.18.00

Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO pozostając świadomym obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i ograniczeń administracyjnych, które stanęły na przeszkodzie organizacji Walnego Zgromadzenia w zwyczajowej formie i terminie. Niemniej Prezes-Elekt, Prezes oraz Zarząd kadencji 2018-2020 będą dążyć do jak najszybszego wyboru nowych Władz Towarzystwa, mając na uwadze bezpieczeństwo Członków PTChO, przepisy prawa oraz sprawne zarządzanie Towarzystwem.

 PORZĄDEK OBRAD

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2018–2020:
  1. Prezesa — Wojciech Wysocki
  2. Skarbnika —Zbigniew Nowecki
  3. Sądu Koleżeńskiego — Krzysztof Herman
  4. Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2019 r. (uchwała) (Z. Nowecki)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (S. Mazur – przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 6. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2020-2022
 7. Wybory władz PTChO w kadencji 2020-2022
  1. Prezesa-Elekta
  2. Członków Zarządu
  3. Członków Komisji Rewizyjnej
  4. Członków Sądu Koleżeńskiego
 8. Zmiana statutu PTChO (D. Murawa)
 9. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)
 10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (A. Jeziorski)
 11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (W. Wysocki)
 12. Informacja na temat fundacji działającej na rzecz PTChO (J. Kargul)
 13. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Rutkowski, D. Murawa, J. Kładny, W. Wysocki)
 14. Informacje o XXVII Zjeździe PTChO w Poznaniu (D. Murawa)
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15., U 3, Statutu PTChO oraz  decyzją Zarządu PTChO z dnia 15 maja 2020 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 18 maja 2020 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXVI Zjazdu PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa.

Czytaj dalej

UWAGA webinarium Cancer Expert Now !

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż PTChO zostało partnerem platformy Cancer Expert Now (CEN), która zapewnia członkom bezpłatne konsultacje edukacyjne.

W najbliższy piątek, 22 maja, o godzinie 19:00 odbędzie się webinarium, podczas którego zostanie przedstawiona współpraca z Cancer Expert Now oraz sposób korzystania z usług platformy.

Zachęcamy gorąco do udziału w krótkim szkoleniu poprzez ZOOM webinar meeting (poniżej przesyłam wszystkie dane do zalogowania):

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85904250244?pwd=MVJPUlNOZ0trdE9zZWJHR0lYanRPZz09

Meeting ID: 859 0425 0244

Password: 2021

Dzięki tej współpracy mają Państwo całkowicie bezpłatny dostęp do sieci złożonej z ponad 250 ekspertów na całym świecie. Platforma umożliwia  umówienie indywidualnych przypadków klinicznych pacjentów, najnowszych publikacji, czy wyników międzynarodowych badań klinicznych.

Zachęcamy wszystkich Państwa, członków PTChO, do skorzystania z bezpłatnych świadczeń członkostwa!

Korzystanie z Cancer Expert Now jest szybkie i intuicyjne. Należy:

 1. Zarejestrować się i utwórz konto online pod adresem: https://my.cancerexpertnow.com/register/PTCHO
 2. Zalogować i kliknąć „Zadaj pytanie”
 3. Wypełnić szybki formularz składający się z pięciu pytań
 4. Następnie zakończyć aplikację pytania poprzez przycisk „Zatwierdź”.

Wielu użytkowników otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania średnio w ciągu 1 godziny, a 95% odpowiedzi przychodzi w ciągu 24 godzin!

Jak podkreślają eksperci CEN, nie ma pytań zbyt trudnych ani zbyt banalnych.

Zapraszamy na webinar oraz do korzystania z platformy.

Zarząd PTChO

Czytaj dalej

Rozpoczęcie współpracy PTChO z Cancer Expert Now (CEN).

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej!

 Wiele kwestii związanych z pandemią nadal pozostaje niewiadomą, ale wiemy na pewno, że globalna współpraca i szybka wymiana informacji przynoszą wymierne korzyści.

To ważny czas dla międzynarodowej społeczności specjalistów onkologicznych, by wspierać się i dzielić wiedzą na temat leczenia nowotworów przy jednoczesnym stawianiu czoła dodatkowym trudnościom wynikającym z COVID-19.

 W miarę przystosowywania się do tych wyzwań z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo rozpoczęło współpracę z Cancer Expert Now (CEN), międzynarodowym serwisem edukacyjno-konsultacyjnym w zakresie nowotworów. Serwis Cancer Expert Now zapewnia bezpieczną platformę do interakcji tekstowych między lekarzami (na zasadzie „każdy z każdym”) w globalnej sieci złożonej z ponad 250 kluczowych opiniotwórców reprezentujących wszystkie specjalności onkologiczne.

 Członkowie PTChO otrzymają bezpłatny i nieograniczony dostęp do tej platformy.

 Oznacza to, że mogą Państwo włączać się w grupowe dyskusje oraz przesyłać pytania online dotyczące poszczególnych przypadków klinicznych uzyskując odpowiedzi od maksymalnie trzech ekspertów CEN, zwykle w ciągu 24 godzin. Serwis CEN ma również funkcję automatycznego tłumaczenia, tak by umożliwić przesyłanie pytań w języku polskim. Istnieje także możliwość dostosowania profilu użytkownika CEN, w taki sposób, aby od razu uzyskiwać przetłumaczone odpowiedzi. 

 PTChO podpisało umowę o współpracy z CEN z myślą o umożliwieniu Państwu bezpłatnego kontaktu online z ekspertami CEN, co pozwoli wymieniać się wiedzą dostosowaną do konkretnych sytuacji i nawiązywać współpracę ze specjalistami z różnych ośrodków. Członkowie PTChO uzyskają dostęp do informacji w zakresie takich tematów, jak:

 • Biomarkery i ich rola w medycynie precyzyjnej;
 • Ocena wyników badań leczenia guzów litych;
 • Wprowadzanie opieki wielodyscyplinarnej;
 • Schematy leczenia w złożonych przypadkach oraz i nowotworów rzadkich;
 • Skuteczne metody zarządzani działaniami niepożądanymi u pacjentów na immunoterapii.

W ramach współpracy z CAN będą mogli Państwo pozyskać pogłębioną wiedzę także na temat:

 • Współczesnych metod leczenia pacjentów onkologicznych;
 • Szybkiego wprowadzania nowych cząsteczek do praktyki klinicznej;
 • Sposobów identyfikacji i zarządzania złożonymi przypadkami, wymagającymi niestandardowego leczenia;
 • Dostępności badań klinicznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dla polskich lekarzy i ich pacjentów, które umożliwiają skorzystanie z najnowszych metod leczenia niedostępnych w Polsce.

Dodatkowo, w odpowiedzi na niezwykle ważną potrzebę edukacji i współpracy w obliczu COVID-19 w serwisie Cancer Expert Now utworzono panel ekspertów, którzy będą odpowiadać na pytania związane z leczeniem pacjentów onkologicznych narażonych lub już chorujących na COVID-19. W ciągu następnych tygodni będziemy przesyłać Państwu wiadomości e-mail, a także publikować posty na ten temat w mediach społecznościowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa – członków Towarzystwa – do skorzystania z możliwości jaką daje platforma CEN i rejestracji. Uzyskać dostęp do serwisu z wiadomościami tekstowymi Cancer Expert Now należy kliknąć w poniższy link:

 Zarząd PTChO

 

Link

Czytaj dalej

Profesor Andrzej Kułakowski udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Szanowni Państwo,

twórca naszego stowarzyszenia i współtwórca naszej specjalności, Pan Profesor Andrzej Kułakowski, został dziś udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem  - Orderem Orła Białego.

Wręczenie  Orderu odbyło się podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, w 229. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył profesorowi Andrzejowi Kułakowskiemu osobiście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Dziękujemy za możliwość bycia Pana współpracownikami, uczniami i następcami.

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zarząd PTChO

List gratulacyjny Prezesa PTChO https://youtu.be/sdAET4TGjL8

Czytaj dalej

Uwaga nowy termin XXVI-go Zjazdu PTChO !!!

Szanowni Państwo!

Sytuacja epidemiologiczna i jej następstwa zmusiły nas do przełożenia miejsca i terminu XXVI Zjazdu PTChO na 10-12 września b.r. w Krakowie. Mamy nadzieję, że do tego czasu przeprowadzenie Zjazdu będzie bezpieczne i możliwe. Wspólnie z organizatorem na bieżąco monitorujemy sytuację i przygotowujemy się także na rozwiązania alternatywnego (np. formułę „telezjazdu”).

Jednocześnie w świetle obecnych przepisów niemożliwe jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanej formie i terminie, tj. podczas odwołanego Zjazdu w Białymstoku.

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa oraz ustępujący Prezes, prof. Wojciech Wysocki, zgodnie dążą do przeprowadzenia powszechnych i wolnych wyborów nowych władz PTChO w kadencji 2020-2022 przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i trosce o dobro naszego Towarzystwa, gwarantujących każdemu Członkowi Towarzystwa pełne uczestnictwo w wyborach i oddanie głosu w sposób tajny.

Łączymy dla wszystkich Państwa życzenia zdrowia i wytrwałości

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa

Prezes, prof. Wojciech Wysocki 

Czytaj dalej

Rekomandacje European Society of Surgical Oncology
oraz British Assosiation of Surgical Oncology dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie pandemii.

Cancer surgery sustainability in light of COVID-19 pandemic.

COVID-19 Pandemic has caused unprecedented pressure on healthcare systems creating a need to conserve critical resources and to provide Personal Protection Equipment (PPE) that is essential for protecting patients/staff from intra-hospital transmission. As new evidence emerges guidelines should be updated.
Cancer patients are at increased risk of contracting the viral infection due to their underlying disease and immunosuppression associated with the treatment. We need to minimise risk of cancer patients contracting the coronavirus and avoiding surgical complications whilst making best use of resources.
There should be plans for cancer services to continue to investigate, treat and deliver care to patients within the SAFE practice framework1, whilst balancing the resources for the coronavirus response2. Plans should include eventualities where cancer services are compromised (e.g. staff/supply shortages) and clinicians need to prioritise treatment using best evidence. Maintenance of weekly tumour board meetings (ideally remotely) is imperative, as decisions should be taken with their involvement and communicated with patients
We acknowledge the trauma the workforce is experiencing and importance of “self-care” and “mental wellbeing”.

Pobierz w całości

Czytaj dalej

Badanie CovidSurg Cancer !.

Szanowni Państwo !

Nagła sytuacja z jaką spotkaliśmy się w związku z pandemią COVID-19 całkowicie zmieniła codzienną  rzeczywistość w tym naszą rutynową pracę chirurgiczną. Wiemy, iż zabiegi elektywne zostały ograniczone, natomiast globalnie w jakim zakresie tego do końca nikt nie wie. Na pewno są różnice pomiędzy krajami , co wynika oczywiście z częstości zachorowań na Covid. Czy te ograniczenia będą wpływały na wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów? Czy leczenie chirurgiczne będzie zastępowane innymi metodami leczenia onkologicznego i odwrotnie? Czy chorzy operowani onkologicznie mają, mieli większe ryzyko powikłań pooperacyjnych takich jak zapalenie płuc wywołanych wirusem Corona?.

Potrzebne są wysokiej jakości dane w tym temacie, by ocenić całość nowej dla Nas sytuacji i przygotować się na wypadek ewentualnych tego typu zdarzeń w przyszłości. Dlatego obecnie toczy się na świecie zaprojektowane w Wielkiej Brytanii Badanie CovidSurg Cancer (Zaproszenie do kolegów z Polski wystosowała prof. Raghavan Vidya, Honorary senior Lecturer Birmingham University, Consultant oncoplastic Breast Surgeon, Royal Wolverhampton NHS Trust, UK).

Outcomes of elective cancer surgery during the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, observational cohort study (CovidSurg-Cancer)

Badanie analizuje chorych w określonych grupach narządowych np. rak piersi, rak przełyku i żołądka itd. Wykorzystuje krótkie protokoły wypełniane elektronicznie bez danych pacjenta. Do badania zatem wystarczy zgoda dyrekcji szpitala lub komisji ds. badań klinicznych przy Uniwersytetach.

Kierowana przeze mnie Katedra i Klinika Chirurgii aktywnie włączyła się w powyższe badanie. Zachęcam Państwa do udziału w tym globalnym przedsięwzięciu dla dobra Naszych Chorych i dla Naszej Chirurgicznej wiedzy.

Poniżej informacje o Rejestracji!!!

Z poważaniem

Dr hab.med. Dawid Murawa prof. UZ/prof. WSZUiE

Kierownik Katedry Chirurgii I Onkologii Uniwersytetu w Zielonej Górze

Prezes Elekt PTCHO

The key steps to register for the study are:

 • Register your site's interest at: bit.ly/CovidSurg
 • An email will follow within 24h with a link to complete for the REDCap log-ins and key study documentations
 • Review the study protocol and CRFs at globalsurg.org/cancercovidsurg
 • Gain necessary local approvals; in the UK this has been classified as clinical audit and a supporting letter from an NHS ethics committee and the RCS England is attached here. Examples for REC/IRB approvals from other countries are available at globalsurg.org/covidsurg
 • If another investigator from your site already has local approval you do not need to gain this again specifically for Breast Cancer as the approvals cover all operated cancer types - our team will connect you to other users from your centre.
 • You're ready to start data collection!

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

Newsletter

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji w