WEBINAR – Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 18.30 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod merytorycznym patronatem PTChO i jego sekcji Akademia Czerniaka "Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka ". Oferujemy unikalne, interaktywne spotkanie dla kilku specjalności medycznych, zajmujących się diagnostyką i leczeniem czerniaka z udziałem wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów - krótka forma, ale bogata w treść. TERMIN: 22.04.2021 | GODZ. 18:30 REJESTRACJA

Zachęcamy do udziału!

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

dr Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej WEBINAR – Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2020 – 2021

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2020 - 2021 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2020 roku do końca czerwca 2021 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 9 października br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2020 – 2021

WEBINAR – Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC

Szanowni Państwo, Chirurgiczne leczenie nowotworów otrzewnej w połączeniu z HIPEC i leczeniem systemowym, w różnych konfiguracjach, pozwala częstokroć na uzyskanie bardzo dobrych wyników tak prowadzonej terapii, sięgających wieloletnich przeżyć. Zapraszam Państwa na Webinarium poświęcone leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi (przerzuty) nowotworami otrzewnej. Prezentacje będą miały formę omówienia leczenia wybranych przypadków medycznych („case reports”), obejmujących śluzaka rzekomego otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka żołądka, raka jajnika, raka jelita grubego a także nowotworów wieku dziecięcego. Mam, wspólnie z wszystkimi Wykładowcami, nadzieję, że przedstawione przykłady leczenia nowotworów otrzewnej przyczynią się do częstszego leczenia nowotworów otrzewnej na podstawie indywidualizacji terapii, co daje możliwość osiągnięcia 5-letnich przeżyć nawet na poziomie większym niż 50%. Link: https://www.termedia.pl/Konferencja-ZABIEGI-CYTOREDUKCYJNE-I-HIPEC-W-Intro,1515,14136.html Zapraszam serdecznie dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof UZ; Prezes PTCHO

Czytaj dalej WEBINAR – Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC

Zapraszamy do korzystania z karty „Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta”.

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością na Państwa ręce kierujemy kartę-drogowskaz („Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta”), którą – bazując na wieloletnim doświadczeniu – wspólnie opracowało Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Sekcja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskie Towarzystwo Patologów.

Karta została stworzona jako praktyczne narzędzie usprawniające proces diagnostyczny czerniaków do korzystania w gabinecie lekarza.

Każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym ponad 3 000 na czerniaka. Podstawą skutecznego leczenia czerniaka jest wczesne rozpoznanie. Karta krok po kroku w przystępnej formie prezentuje kolejne etapy postępowania w przypadku zmian barwnikowych skórnych; zawiera także praktyczny przewodnik po dermatoskopowych cechach zmian podejrzanych, wymagających wycięcia. 

W karcie znajdą Państwo opisany obecnie obowiązujący system klasyfikacji TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry, a także aktualne wskazania dot. wycięcia blizny z marginesem tkanek oraz wykonania biopsji węzła wartowniczego lub limfadenektomii regionalnej.

Karta oprócz schematów postępowania diagnostyczno-terapeutycznych zawiera także czytelne wskazania do leczenia systemowego, w tym leczenia uzupełniającego!

Dodatkowo karta zawiera część informacyjną dot. chorego, m.in. objawy w chwili zgłoszenia, cechy kliniczne zmiany skórnej (tzw. kartę konsultacyjną), która wraz z pacjentem powinna trafić do kolejnego specjalisty, a jej celem jest ułatwienie przepływu informacji klinicznych pomiędzy dermatologami, chirurgami i onkologami.

Wczesne rozpoznanie czerniaka zwiększa szanse wieloletniego przeżycia chorego. Z tego powodu tak istotne jest szybkie rozpoznanie oraz wdrożenie optymalnego leczenia z uwzględnieniem aktualnych zasad postępowania uzupełniającego, które jest od niedawna dostępne w Polsce w ramach programu lekowego (B.59 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”).

Zachęcamy do korzystania z karty.

Z poważaniem:

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki,

Past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek,

Przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

dr n. med. Grzegorz Dyduch,

Członek Polskiego Towarzystwa Patologów

LINK do filmu LINK do karty

Czytaj dalej Zapraszamy do korzystania z karty „Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta”.

Nagrania – Archiwalne Szkolenia i Webinary Fundacji PTChO

Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji PTChO serdecznie dziękujemy za udział w naszych webinariach. Jednocześnie z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników, którzy nie byli w stanie uczestniczyć on-line w czasie tych szkoleń, informujemy, iż zostały one zarchiwizowane i są udostępnione na stronie internetowej Fundacji www.fundcjaptcho.pl, w zakładce Archiwalne Szkolenia i Webinary. Poniżej linki do odbytych szkoleń:

Pozdrawiam Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej Nagrania – Archiwalne Szkolenia i Webinary Fundacji PTChO

Badanie kliniczne AXSANA

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy W 2019 roku miałem przyjemność brać udział w spotkaniu założycielskim Towarzystwa EUBREAST (European Breast Cancer Research Association of Surgical Trialists). Ideą powołania tej Instytucji był fakt braku dużych wieloośrodkowych badań z zakresu chirurgii gruczołu piersiowego. Skupienie grupy ludzi zainteresowanych problemem z wielu krajów Europejskich poskutkowało zaprojektowaniem i realizacją nowych celów. Obecnie jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest badanie kliniczne AXSANA. A prospective multicenter cohort study to evaluate different surgical methods of axillary staging (sentinel lymph node biopsy, targeted axillary dissection, axillary dissection) in clinically node-positive breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy Badanie to dotyczy chirurgii układu chłonnego po neoadjuwantowej chemioterapii: Tytuł „Prospektywne wieloośrodkowe badanie kohortowe w celu oceny różnych metod chirurgicznych określających stopień zajęcia układu chłonnego dołu pachowego (biopsja węzła wartowniczego, targeted axillary dissection, limfadenektomia pachowa) u pacjentek z klinicznie zdiagnozowanym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych po chemioterapii neoadjuwantowej” W związku z powyższym mam przyjemność poinformować, iż na terenie Polski badanie Axsana będzie realizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w tym bardzo ciekawym projekcie. Prosiłbym bardzo o zgłaszanie Ośrodków wstępnie zainteresowanych współpracą na adres email: dmurawa@gmail.com (proszę podać imię i nazwisko, Ośrodek, email i nr telefonu kontaktowego) Pozdrawiam Wszystkich Państwa Serdecznie Dawid Murawa

Czytaj dalej Badanie kliniczne AXSANA

WEBINAR – Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi. Polska-Rzym-Dubaj.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zapraszamy na bezpłatny webinar "Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi. Polska-Rzym-Dubaj. Czy leci z nami chirurg piersi?" 27 marca o g. 16. Trochę z przymrużeniem oka, z tęsknoty za podróżami, ale wysoce merytorycznie i chirurgicznie pod patronatem naszego Towarzystwa. Szczegółowy program webinaru, wykładowcy oraz rejestracja w załączonym linku. https://viamedica.pl/aktualnosci/oncoplastic-and-reconstructive-breast-surgery Z wyrazami szacunku, prof. Agnieszka Kołacińska-Wow

Czytaj dalej WEBINAR – Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi. Polska-Rzym-Dubaj.

WEBINAR – WSPÓŁCZESNA ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA CHORYCH NA CZERNIAKA

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.30 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod merytorycznym patronatem PTChO i jego sekcji Akademia Czerniaka "Współczesna ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna chorych na czerniaka - rola chirurga onkologa". Oferujemy unikalne, interaktywne spotkanie dla kilku specjalności medycznych, zajmujących się diagnostyką i leczeniem czerniaka z udziałem wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów - krótka forma, ale bogata w treść. TERMIN: 11.03.2021 | GODZ. 18:30 STRONA WWW WEBINARU WRAZ Z REJESTRACJĄ

Zachęcamy do udziału!

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

dr Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej WEBINAR – WSPÓŁCZESNA ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA CHORYCH NA CZERNIAKA

Nowotwory Journal of Oncology – wykaz czasopism MEiN

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że Nowotwory Journal of Oncology, oficjalne czasopismo Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz czasopismo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 100 punktów. Ponadto jest indeksowane w wielu bazach biomedycznych. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim, jednak przyjmuje również prace w języku polskim i oferuje bezpłatne wsparcie tłumacza. Prosimy o składanie manuskryptów online na stronie www.nowotwory.edu.pl. Redaktor Naczelny dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM (wwysocki@nowotwory.edu.pl) oraz Redaktor Prowadząca Agnieszka Wrzesień (awrzesien@nowotwory.edu.pl, tel. 512 177 774) pozostają do Państwa dyspozycji. Jednocześnie przypominamy, że pismo w wersji papierowej (ukazujące się pod nazwą Nowotwory. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) otrzymują wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, którzy opłacili składki członkowskie. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z zasobów pisma Nowotwory Journal of Oncology bez ograniczeń na stronie www.nowotwory.edu.pl. Z wyrazami szacunku dr n. med. Janusz Meder Kierownik Redakcji Naukowej NIO-PIB dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAiAFM Redaktor Naczelny Nowotwory. Journal of Oncology

Czytaj dalej Nowotwory Journal of Oncology – wykaz czasopism MEiN