I-sze organizacyjne spotkanie
Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych

Szanowni Państwo! W związku z powołaniem sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych w ramach naszego Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace naszej społeczności. Słowa te kierujemy w pierwszej kolejności do Kierowników Oddziałów z prośbą o zmobilizowanie lekarzy będących w trakcie specjalizacji do wstąpienia            w szeregi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a następnie do aktywności w ramach sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych. Pierwsze, organizacyjne spotkanie członków nowo powołanej sekcji odbędzie podczas konferencji VIII Zimowe Forum Onkologiczne w dniach 17-18 stycznia w Zakopanem. Zapisy do sekcji, poza konferencją możliwe są także drogą mailową. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam zarówno do uczestnictwa w Zimowym Forum, jak i do deklarowania członkostwa w sekcji. Pozdrawiam: dr n. med. Mateusz Wichtowski Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki Zielona Góra Kontakt email : mawichto@gmail.com

Czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie naszego kolegi
dr n.med.Karola Cisarża

OSTATNIE POŻEGNANIE. Dr Karol Cisarż urodził się w 1951 roku. Od dzieciństwa był związany ze służbą zdrowia. Ojciec był lekarzem, matka pielęgniarką. W 1975 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Zdobywał kolejne stopnie specjalizacji – z chirurgii ogólnej a następnie z chirurgii onkologicznej. W 1993 roku uzyskuje tytuł dr nauk medycznych. Był asystentem, Kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej, z-cą Ordynatora, z-ca Dyrektora ds. medycznych, Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim ds. chirurgii onkologicznej. Swoje umiejętności chętnie przekazywał młodszym kolegom. Pod Jego kierunkiem 10 lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii onkologicznej. Był członkiem wielu Towarzystw Naukowych: w tym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przez 4 kadencje był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, Zjazdach i Konferencjach Naukowych. Co roku współorganizował Dolnośląską Jesień Onkologiczną. Był pasjonatem onkologii a zwłaszcza chirurgii onkologicznej, której poświęcił całe swoje życie zawodowe. W 2007 roku został odznaczony „Medalem Zasłużony dla PTCHO”, a w 2012 roku otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Niestety choroby i ich następstwa znacznie ograniczyły Jego możliwości pracy. Pomimo tego nadal całym sercem był z nami w PTCHO. Na ile mógł nadal uczestniczył w Zjazdach i Konferencjach. Zawsze pamiętał o kolegach, żywo interesował się ich losem. Zawsze uczynny, zawsze uśmiechnięty, zawsze przyjaźnie nastawiony do kolegów. I takim pozostaniesz Karolu w naszej pamięci. Śmierć Karola jest dla nas ogromną stratą. W imieniu: Prezesa PTCHO prof. Wojciecha Wysockiego, nestora naszego Towarzystwa prof. Andrzeja Kułakowskiego, wszystkich byłych i obecnych członków Zarządu żegnamy Cię Drogi Karolu. Odszedłeś za wcześnie na wieczny dyżur. Wierzę, że za to dobro jakie dałeś swojej rodzinie, za dobro jakie dałeś nam kolegom, a zwłaszcza za dobro jakie dałeś w całym swoim życiu zawodowym naszym pacjentom Dobry Pan znalazł dla Ciebie honorowe miejsce obok Siebie i patrzysz teraz na nas z góry. Wierzę, że jeszcze się spotkamy. Żegnaj Drogi Przyjacielu. Cześć Twojej pamięci. Wrocław dnia 05.10.2019

Czytaj dalej

Ruszyła kampania „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”

Szanowni Państwo,

4 października 2019 roku podczas II Międzyzjazdowej Konferencji PTO odbyła się inauguracja kampanii „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”. Wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wydarzenie było połączone z obchodami Światowego Dnia Onkologii.

Celem kampanii „Ty decydujesz, czy zachorujesz!” jest promocja profilaktyki pierwotnej nowotworów oraz podnoszenie świadomości Polaków na temat kluczowych czynników ryzyka występowanie chorób onkologicznych. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do osób prowadzących niezdrowy tryb życia, niezainteresowanych tematyką zdrowotną. „Ty decydujesz, czy zachorujesz!” to hasło, które ma zwrócić uwagę na zależności między prowadzonym stylem życia, a ryzykiem występowania nowotworów.

Główną przyczyną występowania nowotworów jest niezdrowy styl życia! Wbrew błędnemu przekonaniu społeczeństwa zaledwie 5-10% nowotworów ma podłoże genetyczne. Wg danych nawet 80% nowotworów to wynik czynników zewnętrznych, niezdrowego stylu życia i złych nawyków.

Najważniejszą przyczyną zachorowań na nowotwory pozostają palenie tytoniu oraz otyłość, które odpowiadają za ponad 60% zachorowań. Do wzrostu ryzyka zachorowania na raka również przyczynia się nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej oraz picie alkoholu, ale także nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne i inne źródła promieniowania UV. Ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej zwiększa się na skutek ekspozycji na kilka czynników równocześnie.

Zdrowy tryb życia oraz przestrzeganie kilku prostych zasad może ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwory o 40%. 

WIĘCEJ https://youtu.be/XF8fRjVdGpU

Czytaj dalej

Ruszyła kampania „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”

Szanowni Państwo,

w piątek 4 października 2019 roku, w Światowym Dniu Onkologii, ruszamy z edukacyjną kampanią społeczną. Wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Celem rozpoczynającej się wkrótce kampanii jest uświadomienie społeczeństwu jak duży wpływ ma każdy z nas na swoje zdrowie.

Więcej informacji już niedługo.

Organizatorzy.

Czytaj dalej

Władze Fundacji PTChO wybrane

                          Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 19.09.2019r. na posiedzeniu Zarządu PTChO w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą nr 4/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zebrania członków PTChO w Warszawie, przyjętą w dniu 17.05.2019r., w przedmiocie wyrażenia woli powołania Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej , wybrano stosowne władze Fundacji :

Zarząd Fundacji

 • Prezes Zarządu - Jacek Kargul
 • Członek Zarządu - Józef Kładny
 • Członek Zarządu - Piotr Rutkowski

Rada Fundacji

 • Arkadiusz Jeziorski
 • Zbigniew Nowecki
 • Andrzej Rutkowski
 • Hanna Rubaszewska
 • Michał Jankowski
 • Wojciech Zegarski
 • Dawid Murawa

Komisja Rewizyjna

 • Sławomir Cieśla
 • Mirosław Halczak
 • Maciej Naze

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy !

Zarząd PTChO

Czytaj dalej

Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż na ostatnim posiedzeniu Zarządu PTChO w Poznaniu, w dniu 19.09.2019r., została powołana Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów.

Na Przewodniczącego Sekcji został wybrany 

dr.n.med. Mateusz Wichtowski.

Kwestie dotyczące celów, zasad działania i organizacji pracy oraz sposobu wstępowania do Sekcji znajdziecie Państwo w załączonym do komunikatu Regulaminie. 

Gratulujemy i życzymy aktywnej pracy na rzecz środowiska młodych koleżanek i kolegów, których zachęcamy do aktywnego udziału w pracach Sekcji.

Zarząd PTChO

REGULAMIN

Czytaj dalej

Kurs Diagnostyki Inwazyjnej Gruczołu Piersiowego – informacja dla uczestników

Szanowni Państwo!

Już w najbliższą środę rozpoczynamy pierwsze wydarzenie towarzyszące konferencji „IV Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyką”, jakim są warsztaty z biopsji próżniowej piersi.

Poniżej zamieszczam kilka informacji organizacyjnych:

Miejsce warsztatów:

 •       Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26,  Zielona Góra

Część wykładowa:

 • Sala Wykładowa Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych, Szpital

Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Część praktyczna:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Catering:

 • Sala Wykładowa Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych, Szpital Uniwersytecki, ul. Zyty 26, Zielona Góra

Kierownik warsztatów: Prof. Dawid Murawa

Osoba do kontaktu: Dr Mateusz Wichtowski: mail mawichto@gmail.com, tel: 791399300

Program kursu

Do zobaczenia w Zielonej Górze!

W imieniu komitetu organizacyjnego

dr n. med Mateusz Wichtowski

Czytaj dalej

Spółka cywilna/jawna – czy to najlepsza forma
prowadzenia wspólnej działalności przez lekarzy?

Kontynuując rozważania kwestii odpowiedzialności cywilnej lekarza, nie można pominąć problematyki formy prawnej prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej i jej wpływu na ewentualną modyfikację odpowiedzialności cywilnej.

                W praktyce obrotu stosunkowo często spotykaną formą wspólnej praktyki lekarskiej przez kliku lekarzy jest zawieranie umowy spółki cywilnej/jawnej. Niewątpliwie popularność tych spółek wynika z prostoty formalnej i niewielkich kosztów prowadzenia np. odformalizowana księgowość.

Pamiętać jednak należy, iż zawierając umowę spółki cywilnej/jawnej kreujemy jednocześnie stan prawny, w którym wszyscy wspólnicy spółki cywilnej/jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez limitów.

Oznacza to, że ich odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do określonej wysokości kapitału, czy też wniesionego wkładu, ale odpowiadają całym (również prywatnym) majątkiem. Nie ma także znaczenia, w jaki sposób powstało zobowiązanie i w wyniku działania którego ze wspólników.

Wszyscy ponoszą odpowiedzialność wspólnie.  Zatem w przypadku odpowiedzialności cywilnej/jawnej  za ewentualny błąd medyczny popełniony przez jednego z lekarzy – wspólników spółki cywilnej/jawnej, odpowiedzialność majątkową będą także ponosić pozostali wspólnicy.

Zwrócić należy uwagę na kolejne niebezpieczeństwo: każdy z lekarzy jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za błędy medyczne (swoje błędy medyczne, a nie także wspólnika lekarza), zatem w przypadku spółki cywilnej/jawnej może dojść do sytuacji, w której pociągnięty zostanie do odpowiedzialności przez Pacjenta także lekarz, który po pierwsze: nie leczył Pacjenta i po drugie: nie ma ubezpieczenia w tym zakresie od odpowiedzialności cywilnej – zatem będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za (nie swój) ewentualny błąd, a ubezpieczyciel tego ewentualnego roszczenia nie pokryje.

                W tym kontekście warto wspomnieć o uregulowaniach związanych ze spółką partnerską. Spółka uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych.  Ekonomiczną genezą spółki partnerskiej jest dążenie do ograniczenia ryzyka podmiotów wykonujących wolne zawody, w tym m.in lekarzy.  Spółka partnerska pozwala na wykluczenie ryzyka osobistej odpowiedzialności za błędy innych wspólników i podległych im osób przy jednoczesnym zachowaniu zasady osobistej odpowiedzialności za błędy popełnione osobiście oraz błędy osób podległych kierownictwu danego wspólnika.

Zasadą jest bowiem, że partner (wspólnik spółki partnerskiej) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce; ponadto  partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki .

                Wydaje się zatem, iż spółka partnerska w sposób optymalny spełnia wymagania prowadzenia wspólnej praktyki lekarskiej przez kilku lekarzy, z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności osobistej, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty w prowadzeniu - typowej dla spółki cywilnej/jawnej.

Hanna Rubaszewska LL.M.

adwokat (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.)

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

Newsletter

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji w