Nabór Chętnych do Programu LapCo-Poland

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

Coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na równoważność wyników onkologicznych operacji laparoskopowych raka okrężnicy w stosunku do operacji klasycznych, przy mniejszej liczbie wczesnych powikłań pooperacyjnych. Obecnie w Polsce zaledwie około 5-10% tego typu operacji jest wykonywanych technikami małoinwazyjnymi. Kluczowe jest zachowanie onkologicznych standardów operacji. W Wielkiej Brytanii obecnie 70% operacji raka jelita grubego wykonuje się metodami laparoskopowymi, podczas gdy 10 lat temu, zanim wprowadzono program LAPCO, było to zaledwie 7%. Operacje te, dzięki stałemu nadzorowi LAPCO spełniają najwyższe standardy onkologiczne. Sukces brytyjski zachęcił do skorzystania z doświadczenia autorów LAPCO następujące kraje:

- Stany Zjednoczone,

- Norwegia,

- Dania,

- Australia,

- Turcja.

Dzięki życzliwości autorów LAPCO, teraz do tego grona dołącza także Polska.

Wspólnie z partnerami brytyjskimi (Mark Coleman, Tom Cecil i wsp.) zapraszamy do udziału  w programie LapCo-Poland.

Pierwszy etap będzie polegał na wyłonieniu 5 Ośrodków Chirurgicznych, w których przeprowadza się operacje laparoskopowe jelita grubego według światowych standardów. W tym celu przeprowadzamy AUDYT ZEWNĘTRZNY, do którego zapraszamy wszystkich chętnych do pełnienia roli trenerów, którzy spełniają umieszczone poniżej kryteria, wyznaczone przez Radę LapCo-Poland  w składzie (w kolejności alfabetycznej):

 • Dr n. med. Cichocki Andrzej - Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
 • Dr hab. Dziki Adam - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Dr hab. Myśliwiec Piotr - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Dr hab. Paśnik Krzysztof - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Dr hab. Richter Piotr - Przewodniczący Polskiego Klubu Koloproktologii
 • Dr hab. Wallner Grzegorz - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Dr hab. Wysocki Wojciech - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Kryteria naboru:

 1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.
 2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

- 50 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);

- 25 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 20 przednich resekcji);

- operacje jelita grubego techniką klasyczną;

- operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego.

 1. Gotowość zapewnienia 1-2 radiologów oraz 1-2 patologów do odbycia szkolenia w dniach 28-29 stycznia 2019
 2. Gotowość do odbycia pełnego przeszkolenia „Train the trainers” wg programu LapCo
 3. Gotowość do szkolenia polskich chirurgów wg programu LapCo, gotowość ośrodka do goszczenia na sali operacyjnej osób szkolonych, gotowość do oceny osób szkolonych według formularza LapCo

Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem reprezentowanego Ośrodka do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: radalapcopoland@gmail.com

Termin zgłaszania chętnych upływa 31 Grudnia 2018r.

Planowane etapy Programu:

 1. Rekrutacja chętnych do Audytu Zewnętrznego - do 31 grudnia 2018r.
 2. Szkolenie RADIOLOGÓW w zakresie interpretacji przedoperacyjnych badań obrazowych oraz PATOLOGÓW w ocenie i opisie preparatu operacyjnego - planowany termin szkolenia 28-29 stycznia 2019r - Serock (pierwotny termin planowanego szkolenia 10-11 grudnia niestety okazał się niemożliwy dla partnerów brytyjskich - za zmianę przepraszamy). Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (dojazd we własnym zakresie). Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście w szkoleniu, uzyskają dostęp do nagrań audio/video ze szkolenia i będą musiały wykazać się wiedzą z jego zakresu). Warunkiem udziału każdego ze zgłaszających się Ośrodków w LapCo-Poland będzie współpraca z przeszkolonymi 1-2 radiologami oraz 1-2 patologami.
 3. Przekazanie przez każdego chirurga reprezentującego zgłaszany Ośrodek do Sekretariatu LapCo w Wielkiej-Brytanii materiałów na temat jednej hemikolektomii prawostronnej oraz jednej przedniej amputacji odbytnicy:

- przedoperacyjne wyniki badań

- nieedytowane nagranie z operacji

- wynik badania histopatologicznego

- informacje na temat przygotowania do operacji, przebiegu pooperacyjnego i dalszego postępowania z chorym.

Przekazywane dane nie mogą zawierać informacji, które mogły pozwolić na identyfikację pacjenta - prosimy o ich zaślepienie.

Planowany termin nadsyłania materiałów - do 30 kwietnia 2019r.

 1. Ocena nadesłanych materiałów przez chirurgów brytyjskich według kryteriów LAPCO - czerwiec - lipiec 2019r. Ocena będzie zaślepiona przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii (oceniający materiały brytyjski chirurg nie będzie miał wiedzy, kto wykonywał operację).
 2. Ogłoszenie 5 Ośrodków rekomendowanych do szkolenia polskich chirurgów w ramach LapCo-Poland podczas 48 Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie 11-15 sierpnia 2019r. Wyniki pozostałych ośrodków zostaną utajnione przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii.
 3. Szkolenie "Train the trainers" - zespół brytyjski LapCo - planowany termin - wrzesień - październik 2019
 4. Rekrutacja polskich chirurgów do szkolenia w ramach programu LapCo-Poland - wrzesień - październik 2019
 5. Szkolenie polskich chirurgów w ramach programu LapCo-Poland

Projekt wspiera firma Medtronic oficjalny Partner Technologiczno - Edukacyjny TChP

Zjednoczmy siły w szczytnym celu

w imieniu Rady i Partnerów LapCo-Poland,

Piotr Myśliwiec 

WIĘCEJ

Czytaj dalej

Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego.

prof. Dawid Murawa

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy ! 
W ramach aktywności związanych z organizacją Konferencji
„Węzeł wartowniczy – co wiemy w 2018 roku?”
zapraszamy na kurs: Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego
Termin kursu: sobota 15.12.2018 r.
Miejsce kursu: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie,
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125 a

 

Program kursu

Czytaj dalej

II Konsensus PTChO „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi”

Szanowni  Państwo,

W związku z przygotowywaną aktualizacją  Konsensusu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi” zapraszamy na Spotkanie  Sekcji  Raka Piersi PTChO,  na której będziemy dyskutowali i ustalali poszczególne punkty II Konsensusu.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w Warszawie w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie ul. Roentgena 5.  Rozpoczęcie spotkania o godz. 8.30 a zakończenie planowane  jest o godz. 16.00.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszenia Państwa uczestnictwa  do dnia  6 grudnia 2018 roku  na adres : nowotworypiersi@coi.pl .

 

                         prof. Zbigniew Nowecki                                                                                                      prof. Arkadiusz Jeziorski

                   Kierownik Sekcji Raka Piersi PTChO                                                               Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej

                                                                                                                                                                   Redaktor naukowy serii: BChO

 

Czytaj dalej

WĘZEŁ WARTOWNICZY – CO WIEMY W 2018 ROKU?
POZNAŃ, 23.11.2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone biopsji węzła wartowniczego. Organizatorem wydarzenia jest sekcja Węzła wartowniczego przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej, której przewodniczę. Ostatnio spotkaliśmy się w 2014 roku na III Konferencji Węzła wartowniczego w Poznaniu. Wówczas omawialiśmy wiele problemów i nowości związanych z tematyką wartownika. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie dotyczące technologii oraz biopsji węzła w raku gruczołu piersiowego. Techniki wizualizacji przy pomocy systemu Sentimag czy technologia ICG stale się rozwijają i dowodzą właściwego kierunku w chirurgii. Znajdują obecnie miejsce nie tylko w biopsji węzła wartowniczego. 2014 rok to zmiany w podejściu do problemu wartownika i neoadjuwantu w raku gruczołu piersiowego. Wielka dyskusja i wiele wątpliwości.

Mijają 4 lata od ostatniego spotkania. Czy dzisiaj w 2018 roku biopsja węzła wartowniczego to temat do dalszej, nowej dyskusji? Czy wszystko jest tutaj proste i oczywiste?

Wydaje się iż dla Naszej codziennej praktyki klinicznej niesłychanie ważne jest szczegółowe omówienie różnych problemów. Biopsja węzła w raku gruczołu piersiowego w grupie z neoadjuwantową chemioterapią – przed czy po, czy tylko radiokoloid, co w przypadku wyjściowego N+, czy radioterapia może zastąpić chirurgię i wiele innych. W czerniaku skóry – czy biopsję będziemy wykonywać coraz rzadziej, czy musimy wykonać limfadenektomię przy pozytywnym węźle? W innych lokalizacjach narządowych – czy biopsja węzła wartowniczego w ogóle ma znaczenie?

Zapraszam do Poznania na konkretną, merytoryczną, wartościową, monotematyczną dyskusję w dniu 23 listopada.

dr hab. Dawid Murawa, prof. WSZUiE

PROGRAM REJESTRACJA

Czytaj dalej

Międzynarodowy bieg charytatywny Race for the Cure

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Fundacja OmeaLife ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w międzynarodowym, charytatywnym biegu Race for the Cure, który po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

W biegu mogą wystartować wszyscy, solidaryzując się z osobami chorującymi na raka piersi.

Fundacja wybrała miasto Gdańsk, ponieważ jest symbolem solidarności na całym świecie,

a honorowym partonem biegu została Pani Danuta Wałęsa oraz Prof. Jacek Jassem.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

III Konferencja RAK PIERSI – ONKOLOGIA i PLASTYKA

III knferencja

Zmiany niepalpacyjne w piersi, nowe techniki rekonstrukcyjne, rak piersi a ciąża to tylko wybrane tematy, które zostaną omówione podczas III Konferencji Rak Piersi - Onkologia i Plastyka. Wydarzenie, pod kierownictwem naukowym dr hab. Dawida Murawy, prof. nadzw. WSZUiE, po raz kolejny stanie się platformą do współpracy pomiędzy chirurgiem onkologiem, chirurgiem plastykiem, onkologiem klinicznym i radioterapeutą.

Pierwsze spotkanie które odbyło się w kwietniu 2016 roku okazało się dużym sukcesem merytorycznym. Od początku do samego końca konferencji sala wykładowa była pełna. Koledzy i Koleżanki pytani o opinie odpowiadali jednogłośnie, iż prezentowane tematy były ciekawe i „życiowe”, takie które przenosimy zaraz do Naszej codziennej praktyki klinicznej. W 2016 roku mówiliśmy o raku piersi, onkologii i plastyce patrząc na chore przez pryzmat ich wieku. Rok 2017 to jeszcze większe wydarzenie w środowisku „piersiowym”. Pełna sala i wiele dyskusji nie tylko medycznych, ale też prawnych. – mówi dr hab. Dawid Murawa.

Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czy możemy spodziewać się zmian w finansowaniu procedur związanych z Chirurgią Piersi? Organizacje pacjenckie a rak piersi – jak to działa dziś? Kształcenie w zakresie mikrochirurgii – gdzie jesteśmy, jaki to problem? Zabiegi rekonstrukcyjne a radioterapia – co wiemy? Czy kolejność leczenia zaawansowanego hormonozależnego raka piersi ma znaczenie?

Nie zabraknie także zagranicznych ekspertów - zaproszenie do grona wykładowców przyjęli m.im.: prof. Roland Reitsamer, dyrektor Breast Center Salzburg, specjalista w chirurgii piersi, onkolpastycznej i rekonstrukcyjnej piersi oraz dr Raghavan Vidya - wykładowca na Uniwersytecie w Birmingham i Konsultantem ds. Chirurgii Onkoplastycznej Piersi na Royal Wolverhampton NHS Trust, nagrodzona prestiżowym stypendium od Association of Breast Surgeons. Swój wykład wygłosi także dr Zoltán Mátrai, przewodniczący Centrum Chirurgii Onkologicznej i kierownik Departamentu Chirurgii Piersi i Mięsaka na węgierskim Narodowym Instytucie Onkologii w Budapeszcie. Dr Mátrai jest członkiem European Board of Surgery in Surgical Oncology and Breast Surgery, a także zasiada w komitecie edukacji i szkolenia Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (European Society of Surgical Oncology - ESSO).

Termin:

21–22 września 2018 r.

Miejsce:

Poznań, IBB Andersia Hotel, pl. Andersa 3

 Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. Dawid Murawa, prof. WSZUiE

prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

prof. Zoltan Matrai

dr hab. Agnieszka Kołacińska, prof. UM  

Strona konferencji Rejestracja Informacja o opłatach Program

Czytaj dalej

Rak odbytnicy – czego jeszcze nie wiemy?
VIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Wielki to dla mnie zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do Bydgoszczy, na VIII Konferencję Naukową "Rak Odbytnicy - czego jeszcze nie wiemy?" połączoną z II Konferencją "Innowacyjność w technikach leczenia onkologicznego".

Tradycyjnie, jak podczas ostatnich spotkań, w programie planujemy sesję prac oryginalnych, wykłady oraz debaty i dyskusje dotyczące diagnostyki i leczenia raka odbytnicy. Specjalną uwagę chcemy w tym roku poświęcić innowacyjności w technikach leczenia pacjentów onkologicznych, dlatego do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

Tegoroczna spotkanie odbędzie się w salach konferencyjnych Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Jestem przekonany, że dzięki Państwa aktywności i uczestnictwu, nasze tegoroczne spotkanie ma szansę powtórzyć sukces lat ubiegłych i wpłynąć na poprawę wyników leczenia raka odbytnicy.

Serdecznie zapraszamy!

podpis
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

STRONA KONFERENCJI

Czytaj dalej

Konkurs na pracę naukową “Nowotwory złośliwe skóry”
rozstrzygnięty

Warszawa, 03 sierpnia 2018 Dziękujemy  wszystkim uczestnikom konkursu za  przesłanie prac naukowych nt "Nowotwory złośliwe skóry". Członkowie Komisji oceniającej  wybrali  trzy najlepsze prace, których autorzy, zgodnie z warunkami Konkursu, zostaną nagrodzeni wyjazdem na kongres EADO 2018. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi są:

 • dr n. med. Magdalena Ciążyńska, której praca zajęła I miejsce 
 • lek. Maciej Kaczorowski i dr n. med. Piotr Donizy, których prace zajęły ex aequo II miejsce.
Skład komisji oceniającej prace : PROF. DR HAB. MED. PIOTR RUTKOWSKI Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa. PŁK DR HAB. N. MED. WITOLD OWCZAREK, PROF. NADZW. Kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa. DR HAB. N. MED. IWONA ŁUGOWSKA Kierownik Centrum Naukowo-Przemysłowego Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa. DR HAB. N. MED. WOJCIECH WYSOCKI Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kraków.

Czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020

4.07.2018 odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020.

Podczas zebrania wystąpił na zaproszenie Prezesa PTChO Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. A. Maciejczyk. Omówiono m.in. kwestię współpracy obu Towarzystw.
Poruszono także m. in. sprawy związane z organizacją przyszłorocznego jubileuszowego XXV Zjazdu PTChO w Warszawie, organizacją pracy Zarządu, planowanym zakresem działań Komisji ds. Socjalno - Zawodowych.
Uchwałą Zarządu zamknięto sekcję GONG, przed planowanym powołaniem sekcji onkogeriatrycznej, której założenia przedstawił zaproszony dr hab. Jakub Kenig.
Szczególną uwagę i dyskusję poświęcono wyborze jednostki organizującej nadchodzące zjazdy Towarzystwa.
Podczas zebrania powołano 2 zespoły tematyczne:

 • związanego z uporządkowaniem systemu nagród (A. Jeziorski, M. Jankowski, A. Kurylcio, W. Zegarski, A. Rutkowski - przewodniczący)
 • oraz związanego z powołaniem Fundacji PTChO (J. Kargul, J. Kładny, Z. Nowecki, M. Jankowski - przewodniczący), ten ostatni celem realizacji uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu podczas Zjazdu w Szczecinie.

Prof. A. Rutkowski poinformował, że jest już aktywna aplikacja w zakresie kolejnego badania wieloośrodkowego Towarzystwa: PSSO02.

Procedowano kolejne punkty zebrania zgodnie z planowanym porządkiem spotkania i wyznaczono kolejny termin zebrania Zarządu , które planowane jest na 25.10.2018.

Program spotkania Zarządu Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

X