IX Konferencja Naukowa „Rak Odbytnicy” 5-6 listopada 2020
w formule „online”.

Szanowni Państwo, Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IX Konferencji Naukowej „Rak Odbytnicy”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 w formule „online”, organizowana przez Katedrę Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wierzymy głęboko, że nawet w internetowej formule, wymuszonej obecnymi problemami, dzięki Państwa zaangażowaniu i udziałowi, nasze spotkanie może być ważne i interesujące dla wszystkich zaangażowanych w leczenie tej groźnej choroby. Program i rejestracja na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-RAK-ODBYTNICY-CZEGO-JESZCZE-Intro,1392,11949.html Serdecznie zapraszamy! Prof dr hab med Wojciech Zegarski Dr med Michał Jankowski
    

Czytaj dalej

Oświadczenie dot. szkodliwości promieniowania UV w solariach.

Warszawa, 09 października 2020r.

Oświadczenie / Komunikat

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pragniemy przypomnieć, że istnieją rzetelne, niepodważalne dowody naukowe wskazujące na wpływ promieniowania UV na występowanie nowotworów skóry, w tym czerniaków.

Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), instytucja, która na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowuje ekspertyzy dotyczące obszarów zdrowia oraz zagrożeń środowiskowych, już w listopadzie 2016 r. opublikowała bazujący na badaniach naukowych raport pt. „Opinia na temat biologicznego wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem łóżek do opalania stosowanych dla celów kosmetycznych”[1]. Z dokumentu wynika, że dla osób, które kiedykolwiek poddały się ekspozycji na promieniowanie UV w solarium, ryzyko zachorowania na czerniaka jest o 20% wyższe niż wśród pozostałych osób. Ryzyko to jest znacznie wyższe w przypadku, gdy pierwsza ekspozycja nastąpiła w młodym wieku. Ponadto, ryzyko zachorowania znacznie rośnie wraz z liczbą sesji opalania w solarium oraz częstotliwością. Ekspertyza ta powołuje się na liczne badanie naukowe prowadzone w na całym świecie w ciągu minionych dwudziestu lat.

Opinie dot. pozytywnego wpływu korzystania z solarium na produkcję witaminy D nie znalazły potwierdzenia w wiarygodnych badaniach naukowych. W wyżej opisywanej ekspertyzie temu zjawisku poświęcony jest jeden z rozdziałów. Owszem, dowiedziono, że promieniowanie UVB rzeczywiście sprzyja produkcji witaminy D, jednak duża dawka promieniowania stosowana w solarium powoduje jednoczesną degradację tej witaminy. Podsumowując, użytkownicy solarium na każdej sesji przyjmują dużo wyższą ilość promieniowania UVB, niż jest to wskazane, a jednocześnie znacznie większe obszary skóry są wystawione na ekspozycję.[2]  

Warto zauważyć, iż w Niemczech, które są producentem łóżek solaryjnych i posiadają jeden z największych rynków sztucznej opalenizny, regulacje ograniczające korzystanie z solarium były przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Została ona jednak przez Trybunał oddalona z uzasadnieniem, że zakaz wynika z konieczności ochrony zdrowia publicznego.[3]

Obecnie dwa państwa wprowadziły całkowity zakaz korzystania z solariów i handlu tymi urządzeniami – Brazylia oraz Australia, a wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie prawnego ograniczenia korzystania z solariów, w tym najwcześniej Norwegia (1982 r.) i Szwecja (1983 r.), a także kilkanaście państw europejskich (do 2013 r.): Anglia, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Włochy. W 2017 r. polski Parlament uchwalił ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, na mocy której od roku 2018 obowiązuje całkowity zakaz udostępniania solarium osobom poniżej 18. roku życia. Naruszenie przepisów ustawy wiąże się z karą pieniężną.

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

 Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med. Dawid Murawa

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Redaktor naczelny OwPK,

Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. med. Witold Owczarek

Przewodniczący Sekcji Dermatologii Onkologicznej

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Przewodniczący Akademii Czerniaka,

Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

[1] Opinion on biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for

cosmetic purposes, Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), European

Union, 17 November 2016; doi:10.2772/

[2] https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003.pdf, str. 30, dostęp z dnia 09.10.2020

[3] https://medicalxpress.com/news/2012-01-german-court-sunbed-under-18s.html, dostęp z dnia 09.10.2020

Czytaj dalej

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski.

 

Szanowni Państwo !,

Zawiadamiamy, że dzisiaj wręczono nagrody w konkursie PTChO na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka. Spośród  12 zgłoszonych, Kapituła nagrodziła 3 zespoły autorskie:

 • Pani Anny Czarneckiej i wsp. - I miejsce w kategorii pracy klinicznej ;
 • Pana Macieja Kaczorowskiego i wsp. - I miejsce w kategorii pracy w zakresie badań podstawowych-doświadczalnych ;
 • Pani Moniki Słowińskiej i wsp. - I miejsce w kategorii przypadków klinicznych;

Gratulujemy!

Zarząd PTChO.

Czytaj dalej

UWAGA ! Webinarium “USG w chirurgii gruczołu piersiowego”.

Szanowni Państwo

Kolejna aktywność Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Kolejne webinarium w praktycznym temacie jakim jest ultrasonografia w chirurgii gruczołu piersiowego. Towarzystwo zmienia się dla Państwa i będzie się zmieniać nadal w najbliższym czasie dalej , by wspierać Waszą codzienną praktykę chirurgiczną.

 

Zapraszam do Udziału.

 

 

 

Pozdrawiam

Dawid Murawa

Czytaj dalej

Nowe władze PTChO kadencji 2020-2022 wybrane.

        Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie PTChO ! Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChO dokonało wyboru nowych władz PTChO, na kolejną kadencję 2020-2022 w osobach:

 • Dawid Murawa-Prezes
 • Wojciech Wysocki -Past Prezes
 • Piotr Richter-Prezes Elekt
 • Michał Jankowski-Sekretarz Towarzystwa
 • Zbigniew Nowecki -Skarbnik Towarzystwa
 • Agnieszka Kołacińska,
 • Tomasz Jastrzębski,
 • Zoran Stojcev,
 • Marek Zawadzki,
 • Andrzej Rutkowski,
 • Piotr Rutkowski,
 • Agnieszka Czarniecka,
Członkowie Sądu Koleżeńskiego
 • Wojciech Zegarski - Przewodniczący
 • Arkadiusz Jeziorski
 • Krzysztof Zieniewicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
 • Sławomir Mazur - Przewodniczący
 • Jacek Kargul
 • Andrzej Kurylcio
Prezes PTChO prof. Dawid Murawa

Czytaj dalej

“Biała Księga Chirurgii Onkologicznej”, aktualny stan chirurgii onkologicznej w Polsce.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w przededniu XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie, do uczestnictwa w którym gorąco zachęcamy, udostępniamy Państwu zakończony raport, opracowanie o aktualnym stanie chirurgii onkologicznej w Polsce.

"Biała Księga" to efekt ponad 1.5 rocznej pracy i stanowi analityczny raport o kondycji naszej dyscypliny naukowej w oparciu o bardzo rozległy materiał pozyskany dzięki wsparciu wielu ośrodków, szpitali , jednostek publicznych i niepublicznych , a także szeregu instytucjonalnych podmiotów , w tym m.in. ZUS. Ministerstwa Zdrowia, GUS, NFZ  i innych, za współpracę z którymi w imieniu zespołu redakcyjnego pragnę podziękować.

"Biała Księga" jest opracowaniem zrealizowanym przez autorów we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego i stanowi realizację strategii przyjętej w kadencji 2018-2020 przez Komisję ds. socjalno-zawodowych PTChO.

Pozdrawiam  Jacek Kargul

Przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych.

P.o. skarbnika PTChO

 

Biała Księga - wersja pełna. Biała Księga - wersja skrócona.

Czytaj dalej

Współpraca z Cancer Expert Now (CEN).

 • Szanowni Państwo,

po raz kolejny zachęcamy do korzystania z bazy Cancer Expert. Jest to darmowe ciekawe i przydatne narzędzie w konsultacjach Onkologicznych.

 W załączeniu przekazuję prezentację w języku polskim która krok po kroku wyjaśnia zasady logowania i użycia systemu.

W tym miejscu jeszcze raz dziękuję prof. Mark Balch oraz Prof. Ricardo Audisio za udostępnienie bazy dla członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Kilka miesięcy temu PTCHO nawiązało współpracę z Cancer Expert Now (CEN), która zapewnia bezpłatne kształcenie na odległość za pomocą mobilnej technologii wiadomości tekstowych. W związku z trwającą pandemią COVID-19, CEN utworzył również niedawno panel COVID-19, aby odpowiedzieć na pytania związane z opieką nad pacjentami chorymi na raka, którzy są zakażeni lub zagrożeni. Przekazuję na Państwa ręce link rejestracyjny umożliwiający natychmiastowy dostęp do platformy: https://my.cancerexpertnow.com/register/PTCHO.

W związku że stale rosnącą liczbą osób zakażonych w Polsce oraz spodziewaną kontynuacją tego trendu, gorąco zachęcam do rejestracji i skorzystania z okazji.

W załączeniu przesyłam slajdy z instrukcją krok po kroku, jak korzystać z platformy, wraz z przykładowymi pytaniami jako ilustracjami.

Z pozdrowieniami

Dr hab.med. Dawid Murawa prof UZ prof WSZUiE

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


Instrukcja korzystania z platformy

Czytaj dalej

UWAGA! Propozycje zmian Statutu PTChO podczas Walnego Zgromadzenia członków.

Szanowni Państwo

Drodzy Koledzy i Koleżanki !

Zbliża się Zjazd Naszego Towarzystwa w Krakowie. W trakcie Zjazdu jak Państwo wiecie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. W związku z problemami jakie wystąpiły w okresie Pandemii, dotyczącymi ciągłości działania władz Towarzystwa oraz członkostwa i opłacania składek proponuję po konsultacji z Prawnikiem Towarzystwa następujące zmiany w dwóch paragrafach statutu. Glosowanie nad zmianami odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z Pozdrowieniami

Dr hab.med. Dawid Murawa Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zmiany w STATUCIE

Czytaj dalej

Uwaga ! Platforma prawna PTChO.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie PTChO !

Miło nam poinformować, iż decyzją pełnomocnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  w Warszawie – prof. Dawida Murawy  wraz z dr Jackiem Kargulem – Przewodniczącym Komisji ds. Socjalno-Zawodowych oraz w porozumieniu z Kancelarią BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. z siedzibą w Warszawie - dla Członków Towarzystwa uruchomiona została platforma prawna, z której będziecie Państwo mogli korzystać.

Z założenia doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię na rzecz naszych Członków dotyczyć będzie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego czyli:

1) roszczenia pacjentów wobec lekarzy na tle błędów medycznych,

2) roszczenia pacjentów wobec lekarzy z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11. 2008 (Dz.U 2009, nr 52, poz. 417), 

2) spory lekarzy z  placówkami medycznymi (także w zakresie prawa pracy i kontraktów cywilnoprawnych),

3)  zagadnienia ubezpieczenia lekarzy,

4)  inne niewymienione, związane ze świadczenie usług medycznych przez lekarzy.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Kancelarii za współpracę z PTCHO jest adwokat Hanna Rubaszewska LL.M.  Adres do kontaktu z Kancelarią, na który należy przesyłać zapytania: adwokat@ptcho.pl.

Informujemy, iż przedmiotowe doradztwo prawne dla naszych Członków będzie nieodpłatne i zawiera się w uiszczanej przez Państwa składce członkowskiej.

Nadto, zakres porozumienia z Kancelarią obejmuje udzielanie jedynie porad prawnych.

Zwracamy przy tym uwagę, iż przedmiotowe Porozumienie nie obejmuje reprezentowania Państwa  w ewentualnych postepowaniach ugodowych, postępowaniach sądowych, czy innych postępowaniach oraz nie obejmuje  przygotowywania wniosków, pism, w tym pism procesowych, odpowiedzi etc.

Kancelaria również zastrzegła sobie prawo do udzielania odpowiedzi w terminie do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zapytania.

Uruchomienie przedmiotowego portalu prawnego ma charakter pilotażowy i początkowo działać będzie przez okres trzech miesięcy, licząc od 01 sierpnia 2020 do 31 października 2020.

Po tym okresie Towarzystwo poinformuje Członków o ewentualnym przedłużeniu tego projektu lub też o stałej współpracy w tym zakresie i uruchomieniu portalu bez ograniczeń czasowych.

Pozdrawiam i zachęcam do korzystania z nowej inicjatywy PTChO

dr Jacek Kargul

przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych

p.o. Skarbnika PTChO

 

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

Newsletter

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji w