Doroczna Nagroda Naukowa PTChO

REGULAMIN FUNDUSZU DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ PTChO

1. Z inicjatywy Andrzeja Kułakowskiego, założyciela PTChO, w celu promowania prac naukowych chirurgów onkologów, powstaje Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej.

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą byli Prezesi PTChO, a przewodniczy jej aktualny Prezes.

3. Doroczną Nagrodą w wysokości 2000€ może otrzymać członek PTChO w wieku do 40 lat za pracę dotyczącą diagnostyki lub leczenia nowotworów.

4. Prace i kandydatów do nagrody zgłaszają do Kapituły kierownicy klinik i oddziałów chirurgii i samodzielni pracownicy naukowi.

5. Zgłoszenia kandydatów przesyłane są do Prezesa PTChO do 31/XII każdego roku.

6. Doroczna Nagroda Naukowa PTChO wręczana jest w czasie Zjazdu PTChO przez Prezesa PTChO – Przewodniczącego Kapituły.

7. Wskazane jest, aby praca zgłaszana była do druku w EJSO.

8. Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej PTChO może być zasilany wpłatami darczyńców lub sponsorów.,

Close Menu
×
×

Koszyk

X