Zarys historii PTChO

W połowie XX wieku rozwinęła się nauka o nowotworach – onkologia.
W latach 50-tych wielu chirurgów uświadomiło sobie konieczność lepszego poznania zasad rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych.
W 1953 r. Tadeusz Koszarowski zorganizował w Instytucie Onkologii w Warszawie pierwszy w kraju Oddział Chirurgii Onkologicznej. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a potem w latach sześćdziesiątych ub. wieku w kilku ośrodkach akademickich i powstających ośrodkach onkologicznych (m. in. Kraków, Gliwice, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław), chirurdzy specjalizowali się w operacjach nowotworów.
W 1961 roku Chirurgia Onkologiczna została uznana w Polsce za odrębną specjalizację II stopnia, po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii ogólnej. Program specjalizacji obejmował chirurgię ogólną, a następnie onkologię i chirurgię nowotworów.
Na początku lat 80. ub. wieku na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich przedstawiono koncepcję powołania Sekcji Chirurgii Onkologicznej. Miała ona na celu przybliżanie chirurgom ogólnym wiedzę dotyczącą nowotworów i sposobów ich leczenia. Dopiero w 1983 roku Zarząd główny Towarzystwa Chirurgów Polskich za prezesury prof. Witolda Rudowskiego, powołał na wniosek prof. Andrzeja Kułakowskiego Sekcję Chirurgii Onkologicznej. Przewodniczącym tej sekcji został prof. Andrzej Kułakowski.

Walne założycielskie zebranie Sekcji odbyło się 27 kwietnia1984 r. w Warszawie. Już po paru latach działalności Zarząd TChP uznał Sekcję Chirurgii Onkologicznej za najlepszą sekcję Towarzystwa, a liczba członków liczyła ponad 300 osób.
W 1994 r. ponownie zainicjowano dyskusję na temat specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Ponieważ Zarząd Główny TChP nie dość mocno występował za utrzymaniem specjalizacji w chirurgii onkologicznej, na posiedzeniu Sekcji jej członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej aby efektywnie rozwijać tę dziedzinę chirurgii i reprezentować interesy środowiska. Jesienią 1994 roku opracowano i zarejestrowano statut Towarzystwa, zmodyfikowano znak graficzny i odznakę członkowską. Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbył się w 1995 roku.
W Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Poznaniu i innych miastach uniwersyteckich istnieją obecnie katedry onkologii oraz kliniki chirurgii onkologicznej, a specjalistyczne oddziały chirurgii onkologicznej działają w każdym ośrodku krajowej sieci i nie tylko (w sumie jest ich obecnie ok. 70).

Obecnie w ramach struktury Towarzystwa działają następujące sekcje:

  • sekcja Nowotworów piersi
  • sekcja Węzła wartowniczego
  • sekcja Akademia Czerniaka
  • sekcja Mięsaków
  • sekcja Nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego
  • sekcja Nowych Technik w Chirurgii Onkologicznej
W Polsce jest obecnie ok. 1000 łóżek dla chirurgii onkologicznej. Specjalizację z chirurgii onkologicznej uzyskało już ok 700 lekarzy, co roku ok. 70 kolejnych zdaje egzamin. PTChO liczy obecnie ponad 400 członków i stale pozyskuje nowych (średnio 20-30 rocznie).

PTChO- ważne Daty:

1983 r. – Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich powołuje Sekcję Chirurgii Onkologicznej. Sekcji przewodniczy prof. Andrzej Kułakowski.

27 kwietnia 1984 r. – Walne założycielskie zebranie Sekcji Chirurgii Onkologicznej TChP w Warszawie.

Jesień 1994 r. – uchwała o powołaniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, rejestracja statutu towarzystwa.

1995 r. – Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
Pierwszy prezes: prof. Marek P. Nowacki.