USG piersi i warsz­taty prak­ty­czne – diag­nos­tyka inwazyjna
gruc­zołu piersiowego.

W ramach aktywności związanych z organizacją XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie odbył się kurs: USG piersi i warsztaty praktyczne – diag­nos­tyka inwazyjna gruc­zołu piersiowego. Kurs odbywał sie w dniach 16-17.05.2018r. i został zorganizowany przez

KLCH

 

 

Kolegium Lekarzy Chirurgów, we współpracy z firmami :

Uczest­nikom grat­u­lu­jemy uzyska­nia nowych umiejęt­ności zawodowych.

Zgodnie z uzyskaną zgodą od wykładowców kursu, publikujemy wykłady w formie prezentacji:

  1. Metodologia badania USG gruczołu piersiowego – dr Krzysztof Koziełek;
  2. Kontrola USG po negatywnym wyniku biopsji zmiany w gruczole piersiowym- dr Krzysztof Koziełek;
  3. Postępowanie w yniku B3- dr Krzysztof Koziełek;
  4. Biopsja piersi pod kontrolą USG okiem praktyka- dr Krzysztof Koziełek;
  5. Trudności diagnostyczne zmian niepalpacyjnych piersi-prof. Grażyna Wilk;
  6. Biopsja otwarta rutyna czy ostateczność – dr hab.n.med.Dawid Murawa;