Stypendium podróżne PTChO

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej informuje o utworzeniu stypendium podróżnego dla chirurgów zajmujących się leczeniem operacyjnym chorych na nowotwory złośliwe, pracujących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Celem stypendium jest ułatwienie uczestnictwa w dorocznym Zjeździe Towarzystwa.Stypendium obejmuje:- opłatę zjazdową,- zakwaterowanie podczas całego Zjazdu oraz- uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich podczas Zjazdu (nie obejmuje natomiast kosztów podróży). Ponadto stypendyści otrzymają bezpłatną, jednorazową roczną prenumeratę czasopisma “Nowotwory Journal of Oncology” oraz będą mogli w przyszłości skorzystać z obniżonej opłaty zjazdowej podczas kolejnych Zjazdów PTChO. Szczegółowy program Zjazdu PTChO znajduje się na stronie: www.zjazd.ptcho.org.pl. Informacje na temat Stypendium są na stronie PSSO. Aplikacje należy przesłać do Sekretariatu PTChO: sekretariat@ptcho.org.pl. Termin składania aplikacji upływa 31 grudnia 2015!