Program Zjazdu i inne informacje dostępne!

Zapraszamy na stronę www.zjazd.ptcho.org.pl – tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące programu naukowego oraz spraw organizacyjnych Zjazdu.