Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Wzałączeniu przesyłam informację o najbliższym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku w Netto Arena w Szczecinie podczas XXIV Zjazdu PTChO.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z porządkiem obrad i zapraszam do aktywnego uczestnictwa przypominając, że jest to zebranie wyborcze.

Z poważaniem

prof Józef Kładny

prezes PTChO

Walne Zgromadzenie PTChO 18 maja 2018 wersja na6 kwietnia 2018